home

Nieuws OLVG Lab

Andere eenheden Troponine-T | 1 formulier per e-mail voor bestellen alle afnamematerialen OLVG Lab | Wijziging verzendmateriaal microbiologisch onderzoek.

Voortaan verzamelen we nieuws vanuit OLVG Lab in 1 nieuwsbericht. In de kop ziet u de korte omschrijving van de onderwerpen.

Andere eenheden Tropinine-T

Per dinsdag 1 februari 2022, omstreeks 8 uur in de ochtend gaan we andere eenheden voor het Troponine-T gebruiken. De oude eenheden zijn µg/l en dit wordt ng/l. Deze verandering is afgestemd met de cardiologen van alle locaties. De gebruikte testmethode voor de bepaling van het Troponine-T wijzigt niet.

Het betekent dat de uitslagen met een factor 1000 wijzigen. De gerapporteerde referentiewaarde wordt ook in de nieuwe eenheden gerapporteerd en wijzigt van <0,014 µg/l naar 14 ng/l (op basis van het 99e percentiel). De uitslagen zullen in het EPD op een andere regel gerapporteerd worden. 

Let op bij verschil in uitslagen

Wij vragen u om oplettend te zijn op het verschil in uitslagen. Dit geldt met name voor patiënten die omstreeks het tijdstip van overgang met seriële metingen worden gemonitord. De orders die we hebben ontvangen voor het moment van overgang, rapporteren we nog in de oude eenheden. Voor interpretatie van de uitslagen verwijzen wij u naar de lokale protocollen van uw ziekenhuis en de ESC richtlijn uit 20201.

Referentiewaarden oud        < 0,014 µg/L
Referentiewaarden nieuw    < 14 ng/L

Waarom deze verandering

Wij volgen hiermee de nationale initiatieven ter harmonisatie van de eenheden door de Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoria.
De nieuwe eenheden sluiten aan op de voorkeurseenheden in de literatuur, met name de 2020 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation1. 

1 formulier per e-mail voor bestellen alle afnamematerialen OLVG Lab

Vanaf 1 februari verandert de manier waarop u uw afnamematerialen kunt bestellen. U kunt dan gebruikmaken van een gezamenlijk elektronisch bestelformulier voor alle vormen van diagnostiek, zowel pathologie als microbiologie als klinische chemie.

Het ingevulde formulier kunt u naar OLVG Lab mailen door te klikken op het e-mail-adres dat op het formulier staat vermeld. 

Ander verzendmateriaal microbiologisch onderzoek

Vanaf 1 februari vervangt het Medisch Microbiologisch Laboratorium van OLVG Lab de bekende verzendenveloppen door doosjes.
Groot voordeel hiervan is dat de doosjes beter stapelbaar zijn, minder ruimte innemen en u  aan de buitenzijde de uiterste houdbaarheidsdatum kunt zien van het afnamemateriaal in het doosje.

Wat moet u doen?

•    U kunt uw huidige voorraad enveloppen opmaken, mits het afnamemateriaal in de envelop niet over de uiterste houdbaarheidsdatum is.
•    Wilt u in een keer overgaan op de nieuwe doosjes? Wilt u dan uw voorraad enveloppen bij ons inleveren? 
•    Het bestellen gaat op de gebruikelijke wijze via het bestelformulier. 

Vragen 

U kunt ons e-mailen of bellen: