home

Nieuwe werkwijze D-dimeer uitslagen

Voor het doorgeven van D-dimeer uitslagen gold tot voor kort dat deze altijd werden doorgebeld: positief of negatief. Huisartsen zijn soms echter slecht bereikbaar, waardoor de uitslag pas om 18.00 uur kan worden doorgegeven via de Huisartsenpost.

Om deze werkwijze te verbeteren zijn de volgende afspraken gemaakt in de huisartsenoverleggen Oost en West:
•    Indien het telefoonnummer op de aanvraag staat (zoals in verleden afgesproken) wordt de uitslag doorgebeld. 
•    Wanneer het telefoonnummer op de aanvraag ontbreekt, wordt de uitslag verzonden middels een bericht via EDIFACT.
•    In  ZorgDomein is recent onderstaand verplicht telefoonnummerveld toegevoegd bij de aanvraag van D-dimeer.