home

Nieuwe versie telefoonlijst OLVG

Ook dit jaar is de telefoonlijst met de belangrijkste telefoonnummers voor verwijzers herzien. Nieuw toegevoegd aan deze lijst zijn de e-mailadressen van poliklinieken. Deze zijn uitsluitend te gebruiken voor niet-spoedeisende vragen. 

De telefoonnummers voor patiënten zijn komen te vervallen. Bij een ZorgDomein-verwijzing staat op het patiëntbericht  standaard het juiste telefoonnummer van de polikliniek voor de patiënt vermeld.

Onze  telefoonlijst verandert regelmatig. Zorg daarom dat u altijd de laatste versie van de telefoonlijst gebruikt. U vindt deze hier: Telefoonkaart