home

Nieuwe onderzoeken beschikbaar op afdeling Radiologie

Op de afdeling Radiologie zijn een aantal nieuwe onderzoeken beschikbaar die u als huisarts kunt aanvragen. Deze uitbreiding is het gevolg van verzoeken van huisartsen die we ontvingen, in combinatie met de wens om de ‘juiste zorg op de juiste plek’ te krijgen.

Het gaat om de volgende onderzoeken:

  • CT-aangezicht: in het verleden werd bij verdenking op een aangezichtsfractuur een zogenaamde orbita-zygoma-serie gemaakt. Dit onderzoek is beperkt sensitief .Een blanco CT-scan van het aangezicht is veel sensitiever.
  • CT-CWK: dit is het onderzoek van keuze bij verdenking op een fractuur van de CWK. Voor onderstaande onderzoeken is het goed om de radioloog te raadplegen alvorens men ze aanvraagt. Een radioloog komt dit op het huisartsenoverleg toelichten.
  • Echogeleide barbotage van de schouder: in geval van calcificaties in de pezen van de schouderspieren is een echogeleide barbotage vaak een zeer dankbare behandeling.
  • Echogeleide infiltraties van gewrichten en slijmbeurzen: deze werden uitgevoerd op aanvraag van de orthopeed. Dit kan nu in eerste instantie ook zonder tussenkomst van de orthopeed uitgevoerd worden.

Specifieke afspraak maken

Op de afdeling Radiologie is inmiddels een speciaal musculoskeletaal (MSK) echoprogramma in het leven geroepen, waar deze onderzoeken en behandelingen worden uitgevoerd. Het is hierbij van belang dat hiervoor een specifieke afspraak wordt gemaakt. Voor onze radiologen is het niet werkbaar wanneer op een aanvraag staat: ‘zo nodig punctie’. Voor een punctie of infiltratie is namelijk veel meer tijd nodig dan voor een diagnostisch echo-onderzoek van bijvoorbeeld de schouder. We hebben dan ook speciale programma’s voor puncties en infiltraties waarbij per patiënt meer tijd is gereserveerd. De toegangstijden hiervoor zijn kort.