home

Nieuw in ZorgDomein: urgentie en COVID-19-status toevoegen

Recent berichtten we dat we in OLVG de zorg waar mogelijk weer geleidelijk opstarten. Om te zorgen dat deze opstart en het stijgende aantal verwijzingen goed verlopen, maakt ZorgDomein het vanaf 11 mei mogelijk om een urgentievraag en de ‘COVID-19-status’ van een patiënt toe te voegen.

Urgentie en COVID-19

Als verwijzer kunt u per zorgproduct een urgentie aangeven. Dit geldt zowel voor de verwijsproducten als voor diagnostiekproducten. Voor OLVG hebben we deze mogelijkheid nog niet voor alle verwijs- en aanvraagmogelijkheden geactiveerd. De urgentie wordt uitgevraagd in de verwijsbrief of het aanvraagformulier. De urgentieclassificatie bevat dezelfde termijnen als de urgentielijst van de NZa. Naast het aangeven van de urgentie is er ook de mogelijkheid om de COVID-19-status van de patiënt in te vullen, zodat hier rekening mee gehouden kan worden bij het maken van een afspraak.

Hoe toevoegen in ZorgDomein?
Hoe u de urgentie en COVID-19-status in ZorgDomein toevoegt leest u hier.