home

Neurologie en Urologie starten met 1,5 lijn-spreekuren

Urologie start op 5 oktober met een spreekuur voor mannen met licht verhoogd PSA. Neurologie start dan ook met een adviesconsult dat geschikt is voor patiënten bij wie u als huisarts geen ernstige pathologie vermoedt, en die eenmalig beoordeeld dienen te worden door een neuroloog.

Urologie

Urologie start met adviesconsulten voor mannen met een licht verhoogd PSA tot 7. Deze groep mannen heeft vaak geen prostaatkanker. Om overbodige diagnostiek te voorkomen werken wij met een risicowijzer. Er wordt een volume-meting (rectale echo) van de prostaat verricht. Samen met PSA wordt de risicowijzer ingevuld (de prostaatwijzer). Afhankelijk van het risico op prostaatkanker volgt een vervolgadvies voor uw patiënt. Het spreekuur is niet bedoeld voor mictieklachten. Dit spreekuur zal plaatsvinden op locatie Oost, bij de nieuwe locatie voor het Huisarts+punt op de huisartsenpost Oost.

Neurologie

In april berichtten we u al over de mogelijkheden voor Neurologie op het Huisarts+punt. Dit heeft enige vertraging op gelopen, maar gaat vanaf 5 oktober starten. Nieuw hierbij is dat de neuroloog de patiënt belt. Uw patiënt hoeft dus niet langs te komen bij het Huisarts+punt. Een goed voorbeeld van mogelijke klachten waarbij u gebruik kunt maken van dit type anderhalvelijnszorg zijn rug- of hoofdpijnklachten.  Lees ook de eerdere berichtgeving.

 

Huisartspluspunt

Het huisartspluspunt is bedoeld voor patiënten met een gezondheidsklacht die u als huisarts mogelijk niet helemaal vertrouwt, moeilijk te beoordelen vindt of waarover u een bevestiging wil. Een dergelijke klacht kan te specialistisch zijn voor de huisarts, maar het is (nog) niet nodig om de patiënt naar het ziekenhuis te verwijzen. Ga voor meer informatie naar www.huisartspluspunt.nl.