home

Minisymposium geriatrie: weerzien met oude bekenden

De afdeling geriatrie organiseerde woensdag 11 december een minisymposium voor verwijzers. Dit ter ere van de opening van de verbouwde klinische afdeling geriatrie. Titel van het symposium was “oude bekenden”. Een jaar geleden arriveerden de geriaters (samen met de gehele afdeling geriatrie) uit het MC Slotervaart in OLVG. Op dit moment vormen zij met de geriaters en internisten ouderengeneeskunde die reeds in het OLVG werkzaam waren, een team van negen specialisten.

Mild cognitive impairment

Het symposium werd geopend door voorzitter raad van bestuur OLVG Maurice van den Bosch. In zijn voordracht schetste hij de positie van OLVG binnen het netwerk van zorgverleners in Amsterdam, in het bijzonder als het gaat om de oudere patiënt. Hierna sprak klinisch neuropsycholoog Wytske Kijlstra over de dilemma’s rondom mild cognitive impairment (MCI), ook wel bekend als “lichte cognitiestoornissen”. Aan bod kwam wat deze diagnose voor de patiënt betekent, wat mogelijke oorzaken zijn en of dit moet worden vervolgd.

Polyfarmacie en ouderen op de SEH

Vervolgens behandelde geriater Floor van den Hanenberg het onderwerp polyfarmacie. Dit deed zij aan de hand van casuïstiek. Met behulp van onder meer de “Stopp/Start criteria” gaf zij advies over een praktische aanpak. Tenslotte vertelde Oscar de Vries, geriater/internist acute geneeskunde, over de manier waarop OLVG zich voorbereidt op de groeiende groep ouderen die de spoedeisende hulp bezoekt. Hoe kunnen we zorgen dat bij kwetsbare ouderen de verblijfsduur op de SEH beperkt blijft? In zijn presentatie sprak hij onder meer over het herkennen van kwetsbaarheid op de SEH, maar ook over mogelijke maatregelen om de tijd die kwetsbare ouderen op de SEH doorbrengen te verkorten.

Betrokken afdelingen

Geriatrie