Minimaal invasieve hartklepchirurgie

Het Hartcentrum verzorgt op dit moment 140 minimaal invasieve mitralisklepoperaties en 75 minimaal invasieve aortaklepoperaties per jaar en behoort hiermee tot één van de grootste centra in Nederland op dit gebied.

De minimaal invasieve aortaklepchirurgie technieken zijn onlangs uitgebreid. Naast de partiële sternotomie is het nu ook mogelijk om de klep te vervangen via een laterale thoracotomie. Hiermee is een sternotomie te vermijden. De keuze voor de techniek hangt af van de anatomische kenmerken van de aorta ascendens die wij evalueren via een preoperatieve CT-scan van de totale aorta. Daarom willen wij graag voor alle patiënten, waarbij een aortaklepvervanging overwogen wordt, een CT-scan volgens TAVI-protocol. Mocht het hartteam alsnog een TAVI-procedure indiceren, dan is een extra CT-scan voor deze patiënt niet meer nodig. In de bijlage staat een specificatie van alle benodigde diagnostiek per 1 ingreep.

Casemanagers

Voor alle minimaal invasieve hartklepoperatie verzorgen onze casemanagers de preoperatieve begeleiding en planning. We hebben contact met de patiënt en we faciliteren dat alle vereiste diagnostiek op tijd aanwezig is. De patiënten ervaren deze extra zorg van onze collega’s als heel positief en geruststellend.

Onze casemanagers zijn dagelijks bereikbaar op telefoonnummer 020 – 599 33 80.

Betrokken afdelingen

Hartcentrum