home

Minder transmurale incidenten gemeld door huisartsen

In de eerste helft van 2021 zijn door huisartsen minder transmurale incidenten gemeld waarbij OLVG betrokken was dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal kwamen er 5 meldingen binnen van huisartsenpraktijken, in 2020 waren dit er deze periode nog 11. Meldingen van incidenten die plaatsvinden in de samenwerking tussen eerste en tweede lijn bieden OLVG de mogelijkheid om intern en in de samenwerking concrete verbeterpunten op te pakken die soortgelijke (bijna) incidenten in de toekomst kunnen voorkomen.

Het totaal aantal meldingen dat in de eerste helft van dit jaar binnenkwam bij het Transmuraal Platform Amsterdam (TPA) daalde licht; er kwamen 6 meldingen (38%) minder binnen dan in dezelfde periode vorig jaar. Van de meldingen is 94% gericht aan OLVG. Geen van de gemelde transmurale incidenten ging over huisartsenpraktijken.

Openbare apotheken maakten het afgelopen halfjaar relatief vaak (41%) melding van incidenten waarbij OLVG betrokken was. In de eerste helft van vorig jaar waren apotheken ook al relatief actief in het melden (30%).

Het merendeel van de meldingen betreft afspraken/het volgen van protocollen (60%). Het aantal meldingen dat te maken had met communicatie verdubbelde (20%) ten opzichte van dezelfde periode in 2020. 

Verbeterpunten

Om de communicatie richting verwijzers te verbeteren is vanuit OLVG onder meer aandacht besteed aan de telefoonkaart. Dat gebeurde in de maandelijkse nieuwsbrief Verwijsnieuws en in de structurele overleggen met huisartsen. In veel gevallen (60%) draagt een melding bij aan de bewustwording van bestaande protocollen, zoals het correct noteren van artikelen richting apotheken en het versturen van stoprecepten. Ook worden in OLVG momenteel verbeterpunten met betrekking tot de ontslagbrief opgepakt naar aanleiding van TIM.

TIM: een centrale meldplaats voor incidenten

TPA biedt met de mogelijkheid tot Transmuraal Incident Melden (TIM) één centrale meldplaats voor zorgincidenten die niet binnen de eigen organisatie of praktijk plaatsvinden. Deze meldingen – waarbij OLVG zowel zélf melder kan zijn, als partij waarover gemeld is – helpen ons ziekenhuis alert te blijven en verbeterpunten op te pakken. 

We spreken van een transmuraal incident wanneer er een incident plaatsvindt tussen de eerste en tweede lijn en dit tot daadwerkelijke schade voor de patiënt leidt, maar ook in het geval van bijna-incidenten. Let op: voor calamiteiten gelden procedures met een hogere prioriteit dan TIM. Het melden van een zeer ernstig incident of calamiteit via TIM kan dan achteraf gebeuren.

De mogelijkheid tot melden is er momenteel voor Amsterdamse huisartsen, Huisartsenposten Amsterdam, openbare en poliklinische apothekers, specialisten van OLVG, het BovenIJ Ziekenhuis en het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis.

Hoe maak ik melding?

U kunt een melding maken via de website of de app van het Transmuraal Platform Amsterdam.

Pluim

Omdat positieve meldingen en complimenten minstens zo belangrijk zijn om te delen, is het ook mogelijk om een ‘pluim’ uit te delen via TPA. Dus verliep de samenwerking met een collega in de keten heel soepel en verdient deze collega wat u betreft wel een compliment? Geef dan een pluim via dit formulier.