home

MDL implementeert digitale intake via MijnOLVG voor endoscopisch onderzoek

Na uw verwijzing voor endoscopie en na triage en akkoord van de MDL-arts, ontvangt de patiënt via Mijn OLVG digitale voorlichting via animaties. Na het digitaal beantwoorden van vragen kan worden bepaald of de patiënt veilig een endoscopie kan ondergaan. We verwachten met deze werkwijze dat minder ziekenhuisbezoeken ter voorbereiding op een endoscopie noodzakelijk zijn. En dat onderzoeken vaker doorgang vinden door een betere voorbereiding door de patiënt.

Om de patiënt de voordelen van deze digitale zorg te kunnen bieden, is het wenselijk dat zij een account voor MijnOLVG aanmaken. In het patiëntbericht over de endoscopie worden zij hiervoor uitgenodigd. In uw ZorgDomein-aanvraag voor endoscopie kunt u aangeven of u de patiënt geschikt vindt voor de digitale intake.

Patiënten kunnen ondersteuning krijgen bij MijnOLVG via onze website www.olvg.nl/mijnolvg. Hier staan nieuwe instructiefilmpjes voor onder andere het aanmaken van een account. Daarnaast kan de patiënt hulp krijgen van ons Patiënten Servicepunt. 

Als de patiënt MijnOLVG niet kan of wil gebruiken, moet hij zelf via e-mail of telefonisch contact opnemen met de polikliniek MDL. Dit kan vanaf 2 werkdagen na uw verzending van de aanvraag in Zorgdomein, vanwege triage. 

Betrokken afdelingen

Maag-, Darm- en Leverziekten