Laagdrempelige cognitieve screening voor eerstegeneratiemigrant in eerstelijn

Amsterdamse huisartsen kunnen vanaf nu laagdrempelig een getrainde specialist ouderengeneeskunde (SO) of POH-ouderen inschakelen voor een cognitieve screening bij oudere eerstegeneratiemigranten. Door deze screening in de eerstelijn aan te bieden, word gehoopt meer ouderen met cognitieve problemen te bereiken.

Deze screening in de eerstelijn komt voort uit een samenwerking tussen de afdeling Geriatrie van OLVG, de Werkgroep Ouderen van de Amsterdamse Huisartsen alliantie (AHa), het netwerk van SO’s in de wijk en de Elaa.

Diagnose minder vaak gesteld

De diagnose dementie wordt bij oudere migranten minder vaak gesteld dan bij ouderen zonder migratie-achtergrond. Het stellen van de diagnose is lastiger, onder andere door de taalbarrière en het vaak lage opleidingsniveau. Gebruikelijke cognitieve screeningsinstrumenten (zoals de MMSE) zijn minder geschikt. Ook rust soms een taboe op dementie, waardoor oudere migranten een hoge drempel ervaren om naar een geheugenpolikliniek te gaan.

Laagdrempelig onderzoek

Met deze cognitieve screening in de eerstelijn, hopen we meer ouderen met cognitieve problemen te bereiken. De drempel is lager om thuis, of op de huisartsenpraktijk, onderzocht te worden. Indien nodig kan alsnog naar de geheugenpolikliniek in OLVG worden doorverwezen, bijvoorbeeld bij  gecombineerde somatische, cognitieve en psychiatrische problematiek.

Hoe verwijzen?

Wilt u een patiënt voor deze cognitieve screening aanmelden? Stuur uw vraag via secure mail (+ aangehecht de verwijsbrief) door naar Rojen Helbest R.B.Helbest@olvg.nl (projectcoördinator OLVG). Deze dienstverlening wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

Evaluatie

OLVG, de AHa en Elaa hebben voor het komende halfjaar een voorlopige werkwijze ingericht. Na de zomer wordt bekeken of deze werkwijze geoptimaliseerd kan worden.

Betrokken afdelingen

Geriatrie