Laagdrempelige cognitieve screening voor eerste generatie migrant

Voor een cognitieve screening bij oudere eerste generatie migranten kunnen huisartsen een getrainde specialist ouderengeneeskunde (SO) of POH-Ouderen inschakelen. Door deze screening in de eerste lijn aan te bieden, hopen we meer ouderen met cognitieve problemen te bereiken.

Lastiger diagnose stellen

De diagnose dementie wordt bij oudere migranten minder vaak gesteld dan bij ouderen zonder migratie-achtergrond. Het stellen van de diagnose is lastiger, onder andere door de taalbarrière en het vaak lage opleidingsniveau. Gebruikelijke cognitieve screeningsinstrumenten (zoals de MMSE) zijn minder geschikt. Ook rust soms een taboe op dementie, waardoor oudere migranten een hoge drempel ervaren om naar een geheugenpolikliniek te gaan.

Aangepaste screening

Met deze aangepaste cognitieve screening in de eerste lijn, hopen we meer ouderen met een migratie-achtergrond én met cognitieve problemen te bereiken. De drempel is lager om thuis, of op de huisartsenpraktijk, onderzocht te worden. Indien nodig kan alsnog naar de geheugenpolikliniek in het OLVG worden doorverwezen. Bijvoorbeeld bij gecombineerde somatische, cognitieve en psychiatrische problematiek.

Hoe verwijzen naar een getrainde SO

Wil je een patiënt voor deze cognitieve screening aanmelden? Er zijn twee routes:

1. Via cBoards ouderen, onder verwijsgegevens ‘screening dementie migranten’

2. Of: Stuur je verwijzing via secure mail (+ aangehecht de verwijsbrief) door naar de projectcoördinator OLVG: Rojen Helbest, r.b.helbest@olvg.nl.

Deze dienstverlening wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

Rol POH-Ouderen in deze screening

Een aantal POH-Ouderen zijn getraind in afname van specifieke tests zoals RUDAS en IQCODE. In dat geval kan de POH-Ouderen zelf langs bij de patiënt om een deel van de diagnostiek te doen. (GDS, RUDAS, IQCODE, CSI). In dat geval is het prettig als deze scores worden doorgegeven bij de verwijzing.

Initiatief

Deze screening in de eerste lijn komt voort uit een samenwerking tussen de afdeling geriatrie van OLVG, de adviesgroep Ouderen van de Amsterdamse Huisartsen alliantie, het netwerk van specialisten ouderen-genees-kunde in de wijk en Elaa.

Voor meer informatie, neem contact op met r.b.helbest@olvg.nl

Betrokken afdelingen

Geriatrie