home

Laagdrempelig contact met de geriater

Het is niet altijd duidelijk dat je voor alle vragen rondom oudere patiënten in de praktijk terecht kunt bij geriaters. OLVG-geriaters Jos van Campen en Kerst de Vries gingen in gesprek met Leon Verest, huisarts in de Rivierenbuurt.

Praktijkondersteuner voor ouderen

In de Rivierenbuurt  is men al enige jaren geleden begonnen met meer aandacht voor oudere patiënten. Inmiddels is bij veel praktijken in de buurt een POH voor ouderen aan de slag. Toch kunnen huisartsen nog wel eens vastlopen als het om oudere patiënten gaat, weet Leon Verest. Leon: 'Huisartsen zijn gewend om een poortspecialisme te consulteren over één aspect van alle problemen van de patiënt. Maar juist hierbij kan de geriater laagdrempelig adviseren. Via teleconsult, maar uiteraard ook telefonisch, voor de kleinere zaken', licht Jos toe.

Ook bij de groep 'zorgmijders' kan de afdeling Geriatrie van betekenis zijn voor de huisarts. ' De psychiatrische component speelt bij deze patiënten geregeld een rol. Dat zien wij vaker', vertelt Kerst de Vries. 'In die gevallen kunnen wij ook de ouderenpsychiater consulteren.'

Geriatrie solide basis in OLVG

De afdeling Geriatrie werkt inmiddels zo’n anderhalf jaar in de huidige bezetting (de complete afdeling geriatrie kwam over naar OLVG vanuit MC Slotervaart, red.) en heeft voldoende capaciteit op poliklinisch en klinisch gebied. De toegangstijd van de afdeling Geriatrie is in de regel  kort. Ook de opleiding Geriatrie heeft nu een solide basis in OLVG.

Veel van de klinische opnames komen via de SEH. 'Maar', benadrukken de geriaters, 'als de situatie van de patiënt erom vraagt, is het ook mogelijk een electief diagnostisch traject klinisch te doen,  al dan niet voorafgegaan door een bezoek aan onze dagkliniek.' Jos van Campen: 'Bij de poliklinische dagscreening hebben we afgesproken dat de geriater aan het eind van de dag de huisarts belt. Dan weet je dezelfde dag nog hoe het verder gaat.'

Betrokken afdelingen

Geriatrie