home

Juiste zorg op de juiste plek – MKA

De afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) heeft een zogenaamd ‘spoorboekje’ ontwikkeld. In dit spoorboekje staat beschreven waar een patiënt met een specifieke klacht het best geholpen kan worden. Dit overzicht is een van de resultaten van het project ‘Slimmer samenwerken met de huisarts’, dat onder meer tot doel heeft om de juiste zorg te bieden op de juiste plek.

De afdeling MKA in OLVG onderzoekt en behandelt afwijkingen op kaakchirurgisch gebied. Meestal gaat het om pijnklachten of afwijkingen aan de gebitselementen, kaken of het mondslijmvlies die bij de tandarts of huisarts niet kunnen worden behandeld. Ook ziet de MKA-chirurg onder meer trauma in het hoofdhalsgebied, kaakcorrecties, patiënten met een wens voor tandwortelimplantaten en speekselklierpathologie. Desgewenst is er in sommige gevallen de mogelijkheid om als huisarts of tandarts mee te kijken met de behandeling van de eigen patiënt in OVLG.

Onderstaand is per klacht weergegeven bij welke zorgverlener patiënt terechtkan.

Problemen met het kaakgewricht

Naar welke zorgverlener:

  • Orofaciaal therapeut

Problemen met het kaakgewricht myogeen (pijn) of arthrogeen (knappen of een kaakslot) worden bij voorkeur doorverwezen naar een orofaciaal therapeut. Dit is een fysiotherapeut gespecialiseerd in de behandeling van deze kaakproblemen. Bijvoorbeeld:

Mucocele

Naar welke zorgverlener:

  • Huisarts

Als de huisarts beschikt over coagulatieapparatuur en hier enige ervaring mee heeft, kan de huisarts een mucocele zelf verwijderen.

Zou u eens willen meekijken bij de behandeling van uw eigen patiënt in OLVG? Dat kan tijdens het spreekuur. Neem daarvoor contact op met kaakchirurgie@olvg.nl.

Fibroom in de mond

Naar welke zorgverlener:

  • Huisarts

Wanneer u als huisarts onbekwaam bent op dit gebied, nodigt de kaakchirurg u graag uit om mee te lopen in OLVG. Neem daarvoor contact op met kaakchirurgie@olvg.nl.

Patiënten met extreme behandelangst

Naar welke zorgverlener:

  • MKA OLVG

Patiënten met extreme behandelangst zijn van harte welkom bij de MKA OLVG. Door vooraf eerst een consult af te spreken kan er uitgebreid uitleg gegeven worden en kunnen er desgewenst vragen beantwoord worden. Ook kan er dan voldoende tijd worden ingepland voor de behandeling. Gebitsextracties in narcose zijn niet mogelijk in het OLVG zonder verwijzing van het SBT (Stichting Bijzondere Tandheelkunde).

Patiënten zonder tandarts

Naar welke zorgverlener:

  • Tandarts

De afdeling MKA behandelt geen patiënten zonder eigen tandarts. De afdeling MKA doet niet hetzelfde werk als een tandarts en dus ook niet dezelfde behandelingen. In de meeste gevallen is een tandheelkundig behandelplan nodig. En wanneer er een wens is voor totale gebitsextractie zal er meestal ook een wens zijn voor een gebitsprothese. Deze zal door een tandarts of tandprotheticus gemaakt moeten worden.

Een patiënt met financiële beperkingen kan eventueel gebruikmaken van Bijzondere bijstand die de gemeente biedt voor Amsterdammers met een laag inkomen.

Teleconsultatie

Bij niet-spoedeisende vragen en twijfel of verwijzen zinvol is, kunt u altijd teleconsultatie overwegen. Indien mogelijk verzoeken wij u duidelijke foto’s mee te sturen, bijvoorbeeld van plekjes in de mond.