Invoering Zorgprestatiemodel: gevolgen voor eigen risico

Misschien heeft u gehoord dat de geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg vanaf 1 januari 2022 te maken krijgen met het Zorgprestatiemodel. Onze afdeling Psychiatrie en Medische Psychologie en het Ingeborg Douwes Centrum bereiden zich momenteel hierop voor. Bij het Zorgprestatiemodel verandert de zorg niet, maar de bekostiging wel. Doordat behandelaren declareren op basis van prestaties worden de kosten (voor de patiënt) transparanter.

Het Zorgprestatiemodel heeft soms invloed op het eigen risico van patiënten. Patiënten die in 2020 zijn gestart met een behandeling die in 2021 doorloopt, kunnen te maken krijgen met ‘extra’ eigen risico. Vanaf 2022 telt de behandeling in de ggz elk kalenderjaar opnieuw mee voor het eigen risico. In deze factsheet Zorgprestatiemodel en eigen risico leest u uitgebreid wat er verandert en wat de patiënt ervan kan merken.


De invoering van het zorgprestatiemodel is een landelijk programma, op advies van de Nederlandse Zorgautoriteit. De landelijke programmaorganisatie neemt ook de communicatie op zich. OLVG kijkt uiteraard of we aanvullend moeten communiceren.

Meer weten?

Bezoek dan de website over het Zorgprestatiemodel. U kunt zich daar ook inschrijven voor de nieuwsbrief, als u niets wilt missen van het Zorgprestatiemodel.