home

Inloggen op het huisartsenportaal? Gebruik de juiste browser!

Op woensdag 11 november heeft een upgrade plaatsgevonden in Epic. Dit heeft tot gevolg dat het huisartsenportaal niet meer in alle browsers even goed werkt.

Wij raden aan om vanaf deze datum in te loggen op het huisartsenportaal via Chrome, Internet Explorer of Microsoft Edge (versie 79 of hoger). Inloggen via Safari of Mozilla Firefox wordt afgeraden. Mogelijk lukt het nog wel om via laatstgenoemde browsers in te loggen, maar niet alle functionaliteiten worden hierin ondersteund omdat het langzaam wordt uitgefaseerd.