Huisartsen tevreden over de vakgroep Neurologie

Bij het tevredenheidsonderzoek onder huisartsen over de vakgroep Neurologie OLVG, gaven de huisartsen uit heel Amsterdam de vakgroep Neurologie het rapportcijfer 7,8. Zeker over de zorg rondom TIA en CVA waren huisartsen erg tevreden. Natuurlijk waren er ook verbeterpunten.

Belangrijkste verbeterpunten en actiepunten

  1. Wachttijden:  de actuele wachttijd wordt en minste één maal per week aangepast in ZorgDomein en is in elk geval actueel. Er wordt gewerkt aan de capaciteit, maar de verwachting is niet dat daarmee de wachttijd afneemt.
  2. ZorgDomein: de de opties zijn vereenvoudigd. Er wordt altijd bij ontvangst van de verwijsbrief triage gedaan en bepaald welke urgentie een klacht heeft. Binnenkort wordt de nieuwe werkwijze geëvalueerd.
  3. Vervolgtraject: de vakgroep besteedt aandacht aan het vermelden van het vervolgtraject in de brief.

Betrokken afdelingen

Neurologie