home

Gewijzigd patiëntbericht bij ZorgDomein verwijzingen

Het bericht dat patiënten krijgen na een verwijzing in ZorgDomein is gewijzigd. Dit patiëntbericht bevat informatie over hoe een bezoek aan OLVG tot stand komt en hoe een afspraak gemaakt kan worden. De nieuwe versie is ook vertaald naar het Engels, aangezien we geregeld vragen ontvangen van anderstaligen omtrent hun verwijzing en afspraak.

De wijzigingen zijn tot stand gekomen in samenspraak met verschillende poliklinische afdelingen, het Patiënten Servicepunt en de afdeling Marketing en Communicatie.

Belangrijkste wijzigingen

  • Verduidelijking dat OLVG met een anoniem nummer belt
  • Afspraak kan ook gemaakt worden via MijnOLVG
  • Verwijzing naar het Patiënten Servicepunt om een account aan te maken voor MijnOLVG