home

Gegevens inzien in ons Huisartsenportaal? Vraag uw patiënt toestemming!

Als huisarts kunt u via het Huisartsenportaal gegevens inzien van uw patiënten die in OLVG worden behandeld. U kunt bijvoorbeeld uitslagen opvragen van het Laboratorium of de afdeling Radiologie en brieven en verslagen raadplegen. Voor het delen van deze gegevens heeft u echter toestemming nodig van uw patiënt.

Het naderende griepprikseizoen is een uitgelezen kans om de patiënten die voor een prik komen te informeren over het toestemmingsformulier. U vindt via onderstaande link ‘Toestemmingsformulier delen medische gegevens’ zowel een uitgebreide folder met daarin een toestemmingsformulier als een korte gemakkelijk te printen versie (A4) van het toestemmingsformulier.

Toestemmingsformulier delen medische gegevens 
Meer over het Huisartsenportaal