Drie vragen aan…Marieke de Regt

In deze nieuwe rubriek van Verwijsnieuws leert u een van onze specialisten beter kennen aan de hand van drie vragen. Dit keer: Marieke de Regt, Internist acute geneeskunde/infectieziekten, sinds 2019 werkzaam in OLVG.

Welke verwijzingen krijgen jullie voornamelijk op de afdeling?

Ik werk als internist op 2 verschillende ‘soorten’ afdelingen: de spoedeisende hulp (SEH) en de polikliniek. Deze afdelingen hebben ieder een heel eigen dynamiek en eigen verwijzingen. Op de SEH ontvangen we, naast de patiënten die worden verwezen met een (verdenking) COVID-19-infectie, een grote diversiteit aan patiënten. Zij hebben onder andere infectieuze beelden (zoals sepsis of pneumonie, shock, (verdenking) DVT/longembolie, glucose-ontregeling, intoxicaties, anemie en andere bloedbeeldafwijkingen, hypertensieve emergency/urgency en nog veel meer.
Op de polikliniek richt ik me naast de algemene interne zorg op infectieziekten. Voor de infectieziekten worden patiënten verwezen met onder andere een (nieuwe diagnose) van bijvoorbeeld HIV, inflammatie e.c.i., gecompliceerde infectie of verdenking (aangeboren) afweerstoornis.

Welke invloed heeft COVID op jouw werkzaamheden als internist?

Covid-19 heeft een grote impact op mijn werkzaamheden als internist. Sinds de eerste golf zijn wij samen met de longartsen verantwoordelijk voor de opvang van COVID-19-patiënten op de SEH en de zorg van deze patiënten op de verpleegafdeling. Als internisten zorgen we voor alle COVID-19-patiënten met een internistische of blanco voorgeschiedenis. Dit kunnen we alleen maar door samenwerking met de longgeneeskunde en hulp van onze AIOS, AIOS van andere afdelingen, verpleegkundigen, SEH-artsen en vele anderen. We draaien extra diensten om deze zorg te leveren en ervoor te zorgen dat de andere zorg er niet onder lijdt.

We zijn als internisten betrokken bij het OTM in OLVG, waarbij we onze ervaringen proberen te vertalen naar een goed beleid. COVID-19 is een acute, ernstige infectieziekte – een ziektebeeld precies op het snijvlak van mijn 2 subspecialisaties. Ik vind het daarom erg belangrijk om goed op de hoogte te blijven van de laatste literatuur en ontwikkelingen. Samen met mijn collega’s maak ik dan ook de lokale COVID-19-protocollen en zorg dat ze up-to-date blijven.

Welke zorg hoort in het kader van de ‘juiste zorg op de juiste plek’ niet bij de internist maar bij de huisarts?

Ik denk dat huisartsen veel beter flexibelere zorg op maat kunnen leveren bij patiënten met chronische problemen dan dat wij in het ziekenhuis kunnen. Van oudsher leveren we die zorg echter wel aan grote aantallen patiënten, met bijvoorbeeld slecht gereguleerde diabetes mellitus type 2, hypertensie of metabool syndroom. In de toekomst zou ik patiënten met deze aandoeningen  graag een kort, intensief zorgtraject willen aanbieden (met o.a. instellen op nieuwe medicatie), waarna ze weer terug in zorg komen bij de huisarts. Op deze manier kunnen we in mijn ogen samen voor meer patiënten nog betere zorg leveren.