home

De juiste zorg op de juiste plek: teleconsultatie

Het aantal teleconsulten, waarbij u als huisarts via ZorgDomein een digitale vraag kunt stellen aan een medisch specialist in OLVG, blijft toenemen. Zeker in tijden van corona is deze wijze van overleggen tussen huisarts en specialist een waardevolle aanvulling. Wist u dat er nu een proef loopt met een intensiever gebruik van de teleconsultatie? En dat er nagedacht wordt over nieuwe ‘spelregels’ rondom teleconsultatie? In dit bericht leest u de laatste stand van zaken.

Halverwege september zijn drie wijkgroepen in Amsterdam gestart met het structureel digitaal consulteren van specialisten. Deze pilot, die twee maanden duurt, is ontstaan vanuit het project ‘Slimmer Samenwerken tussen huisarts en specialist’ in OLVG. De deelnemende wijkgroepen zijn Oud-Oost, Over de Rivieren en Osdorp. Met deze pilot hopen we feedback op te halen die we goed kunnen gebruiken in het verder ontwikkelen van digitale samenwerking en overleg.

Spelregels

Om de samenwerking via teleconsultatie verder te verbeteren, is in de huisartstenoverleggen van OLVG (zowel Oost als West) een initiatief gestart om ‘spelregels’ voor teleconsultatie op te stellen. Heeft u hier ideeën over? Neem dan contact op met accountmanager eerstelijn Marieke Poel (m.poel@olvg.nl).

Gynaecologie

Op deze plek benadrukken we graag nog even het onderscheid tussen het teleconsult Gynaecologie en Verloskunde. Verloskundige vragen horen namelijk niet thuis bij het specialisme Gynaecologie. Hiervoor kunt u gebruikmaken van het teleconsult Verloskunde.

De juiste zorg op de juiste plek

De wereld om ons heen verandert continu en OLVG beweegt mee met wat voor de patiënt het beste is. Zo zoeken we samen met onze patiënten, verwijzers en zorgpartners naar optimale manieren om de zorg rondom de patiënt te organiseren, hoge kosten te voorkomen en waar mogelijk gebruik te maken van digitalisering. In Verwijsnieuws berichten we regelmatig over de manier waarop OLVG dit aanpakt.