Constante dialoog draagt bij aan samenwerking huisartsen en OLVG

Al jaren gaat OLVG op een structurele manier in gesprek met huisartsen tijdens de Huisartsenoverleggen op beide locaties. Dit om samen belangrijke ontwikkelingen of knelpunten in de samenwerking te bespreken. Deze constante dialoog tussen de eerste en tweede lijn is belangrijk voor beide partijen. Huisarts Lucas Viruly legt uit.

‘Sinds een paar jaar zit ik in het huisartsenoverleg van OLVG, locatie Oost namens een tiental huisartsen in de Amsterdamse binnenstad. Het Huisartsenoverleg is bij uitstek een podium waar de "eerste en tweede lijn" elkaar ontmoeten en beter leren kennen, ook op persoonlijk vlak. Zo komen we tot een nauwere samenwerking en zorgen we er samen voor dat we de zorg als geheel "zinnig en zuinig" blijven inzetten. We behandelen immers dezelfde patiënten...‘

Communicatie

‘Onze samenwerking valt of staat met goede communicatie. En de beste wijze van communiceren is nog steeds face-to-face. Het overleg heeft voor mij enkele belangrijke functies: zo is daar de informatie over organisatorische zaken vanuit het ziekenhuis, zoals de invoer van EPIC, Zorgdomein, MijnOLVG en de lateralisatie Oost-West. Soms is er een medisch specialist aanwezig die - zeker als er iets nieuws is vanuit die vakgroep - extra aandacht krijgt.’

Belangrijk 

‘Even zo belangrijk is de mogelijkheid om hier aan te geven waar wij als huisartsen tegenaan lopen. Overdracht, medicijnbeleid, wachttijden, transferverpleging tussen ziekenhuis en thuissituatie, om er maar een paar te noemen. Een dag voor een geplande vergadering doe ik een oproep via Whatapp of er nog punten zijn. Na afloop krijgen mijn collega’s via dezelfde weg antwoord op hun vraag.’

Deelnemen

Interesse om als verwijzer deel te nemen aan een overleg of wilt u op de agenda komen? Neem dan contact op met Marieke Poel, accountmanager eerste lijn OLVG en organisator van beide Huisartsoverleggen.

Meer informatie

Meer weten over het Huisartsenoverleg OLVG 

*Op de foto: Lucas Viruly, tweede van links, met een deel van het Huisartsenoverleg locatie Oost.