home

Andere opties bij lange wachttijden Oogheelkunde

De wachttijden voor een poliklinisch consult bij Oogheelkunde in OLVG blijven lang. Er zijn al stappen gemaakt in de vorm van virtuele zorgpaden retina en glaucoom, maar ook in de vorm van teleconsultatie, huisarts+punt of telefonisch overleg. Bij spoed kunt u ons natuurlijk direct bellen. Ook werkt OLVG werkt nauw samen met het Medisch Centrum Jan van Goyen.

Momenteel zijn alle oogartsen die werkzaam zijn in Medisch Centrum Jan van Goyen ook werkzaam in OLVG. De wachttijden in MC Jan van Goyen zijn korter dan in OLVG. Uw patiënt kan hier terecht voor alle tweedelijnszorg, behalve voor kinderoogheelkunde en orthoptie. 

Andere mogelijkheden voor snellere oogheelkundige zorg

  • Virtuele zorgpaden: de virtuele retinakliniek en de virtuele glaucoomafspraak. Na triage kan de oogarts hiervoor kiezen. We kunnen via deze weg patiënten onderzoeken zonder pupilverwijding. De oogarts beoordeelt de onderzoeken en bespreekt dit met de patiënt. Voor deze zorg is de wachttijd korter dan 4 weken. 
  • Huisarts+pluspunt: patiënten worden dan door een optometrist (onder directe supervisie van oogarts) op locatie Spuistraat gezien, zie ook het bericht Juiste zorg op de juiste plek: Oogheelkunde
  • Teleconsultatie: voor niet dringende vragen over oogheelkundige casuïstiek. Binnen drie dagen krijgt u antwoord. 

Spoed en semi-spoed

Er is voldoende ruimte bij Oogheelkunde OLVG voor de acute- en semi-acute oogheelkundige zorg. Hiervoor kunt u telefonisch contact opnemen met de polikliniek.