home

Afdeling Neurologie opent MS-centrum

De afdeling Neurologie van OLVG heeft van de Nederlandse Vereniging van Neurologie (NvN) de erkenning gekregen als topklinisch MS-centrum. Hiermee voldoet zij aan de multidisciplinaire samenwerking binnen én buiten OLVG, en zijn er voldoende neurologen met aandachtsgebied MS in huis.

Het MS centrum OLVG heeft een team van meerdere gespecialiseerde behandelaars. Er zijn twee neurologen met aandachtsgebied MS, drie physician assistants - waarvan 1 in opleiding- en een verpleegkundig specialist. Het MS centrum OLVG bevindt zich op beide hoofdlocaties van OLVG, dus West en Oost.

Wat bieden wij? 

 • Mensen met MS kunnen bij ons terecht voor onderzoek, behandeling, informatie en begeleiding bij MS. Alle beschikbare eerste-, tweede- en derdelijns MS-behandelingen zijn mogelijk in OLVG. Ook bij verdenking op MS of voor een tweede mening kunnen mensen verwezen worden. 
 • We bieden mensen met MS een persoonlijke benadering, waarbij in samenspraak gekeken wordt welke behandeling en begeleiding het beste bij die persoon past. OLVG biedt de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment en digitalisering speelt hierbij een belangrijke rol. 

Betrokken zorgverleners

Wij werken nauw samen met specialisten die ook regelmatig zorg bieden aan mensen met MS. Bij het MS-centrum OLVG zijn betrokken:

 • revalidatiearts B.Dekker en W.Zinger
 • paramedici
 • medisch psycholoog M.Huijsmans
 • psychiater J. Lijmer
 • uroloog M. Hovius
 • oogarts A. Witmer
 • gynaecoloog L van Rheenen-Flach
 • dermatoloog R. Klemans
 • MDL-arts J. Jansen en M. Cazemier
 • internist (infectioloog K. Lettinga en hematoloog A.Gerrits)
 • cardioloog G. de Ruiter.

Ons centrum is aangesloten bij het MS-netwerk Groot Amsterdam. Er is een nauwe samenwerking met het MS-centrum van het Amsterdam UMC locatie VUmc. Ook hebben wij een regiofunctie, onder andere voor mensen uit de regio Zaanstad.

OLVG is een opleidingsziekenhuis, en patiënten kunnen bij sommige afspraken ook gezien worden door arts-assistenten (in opleiding) onder supervisie van een neuroloog. 
Het MSCO neemt deel aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van MS.

Betrokken afdelingen

Neurologie