Over OLVG

Verpleegkundig stafconvent

In OLVG hebben verpleegkundigen een belangrijke rol in de ontwikkeling van het zorgbeleid. Het verpleegkundig stafconvent (VSC) is een commissie van en voor de verpleegkundigen van OLVG. De commissie zet zich voortdurend in om de deskundigheid van de verpleegkundigen verder te bevorderen.

Professionaliteit

Door het continue contact met patiënten leveren verpleegkundigen dagelijks een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Voor het VSC staan de beste zorg voor onze patiënten en grote professionaliteit binnen de verpleging dan ook centraal. Zo zorgt het VSC ervoor dat er volgens de laatste inzichten wordt gewerkt en dat er continu verpleegkundig onderzoek wordt gedaan naar verbetering van de verpleegkundige zorg. Scholing, goed leiderschap en een bewuste kritische houding van verpleegkundigen vinden we in OLVG belangrijk. Vanzelfsprekend bevordert het VSC ook de onderlinge samenwerking van verpleegkundigen en de samenwerking met artsen en andere professionals.

Enthousiaste verpleegkundigen 

Het VSC bestaat uit een groep enthousiaste verpleegkundigen. De leden hebben verschillende functies: van afdelingsleider, seniorverpleegkundige, tot verpleegkundig student. Het VSC bestaat uit een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, leden en een buitengewoon lid (student HBO-Verpleegkunde).

Activiteiten

Het verpleegkundig stafconvent organiseert regelmatig themabijeenkomsten over bijvoorbeeld infectiepreventie of de ouder wordende patiënt. En natuurlijk zorgt het VSC dat er op de Dag van de Verpleging iets bijzonders gebeurt in het ziekenhuis: alle verpleegkundigen worden dan in het zonnetje gezet.

Het verpleegkundig stafconvent is ook achter de schermen actief. Onder andere door aandacht te vragen voor:

  • Het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden: alle OLVG-verpleegkundigen zijn ingeschreven.
  • Scholing in bijzondere voorbehouden en risicovolle handelingen, zoals injecteren of sondes inbrengen.
  • Belangrijke verpleegkundige onderwerpen, zoals pijn, ondervoeding, delier.
  • Excellente zorg en medicatieveiligheid: hoe kunnen we in de dagelijkse praktijk de beste zorg leveren.
  • Evidence Bases Practice: werken volgens wetenschappelijk onderzochte methodes.