Uw bezoek aan OLVG

Vergoeding kosten behandeling

Heeft u zorg nodig die valt onder uw basispakket? Dan betaalt u verplicht eigen risico en betaalt de zorgverzekeraar verder alle kosten. Heeft u zorg nodig die niet binnen dit pakket valt? Dan kan het zijn dat u een deel van de rekening zelf moet betalen. Dit is afhankelijk van uw aanvullende verzekering.

Heeft u met uw arts een telefonische afspraak of contact via MijnOLVG over uw behandeling? Dan kan uw zorgverzekeraar deze kosten in rekening brengen. Dit heeft mogelijk gevolgen voor uw eigen risico. Meer hierover leest u hier

Voorkom dat u zelf uw zorgkosten moet betalen

De kans bestaat dat u de kosten van onze zorg niet automatisch vergoed krijgt en zelf moet betalen. Lees meer hierover in de folder:

Budgetpolis

Heeft u de budgetpolis ZEKUR afgesloten? Houd er dan rekening mee dat uw zorgverzekeraar soms maar een deel van de kosten vergoed. U bent dan zelf verantwoordelijk voor de restbetaling.

Verwijsbrief

Zonder verwijsbrief geen vergoeding!

Bezoekt u een specialist in het ziekenhuis zonder doorverwijzing van bijvoorbeeld uw huisarts? Dan worden de kosten niet meer betaald door uw zorgverzekeraar. U krijgt uw factuur dan thuis gestuurd, tenzij we de verwijsbrief nog binnen 2 weken na de afspraak ontvangen, voorzien van de juiste datum. De datum op de verwijsbrief moet een datum zijn vóór of gelijk aan de datum van de eerste afspraak.

Let op: dit geldt niet voor patiënten die spoedeisende hulp nodig hebben.

Waarom is een verwijsbrief noodzakelijk?

De zorgverzekeraars proberen onnodig gebruik van (duurdere) medisch specialistische zorg te voorkomen. Dit geldt voor een verwijzing door een:

  • verloskundige
  • medisch specialist
  • huisarts
  • bedrijfsarts
  • tandarts (alleen in geval van Mond- en Kaakchirurgie)

Wordt u door een andere zorgverlener doorverwezen?

Neem voor de zekerheid van tevoren contact op met uw zorgverzekeraar en informeer naar de voorwaarden voor een vergoeding. Een tandarts mag u bijvoorbeeld alleen doorverwijzen naar de kaakchirurg.

Bent u al onder behandeling van een medisch specialist?

Neem voor de zekerheid van tevoren contact op met uw zorgverzekeraar. Ook voor vragen over uw zorgpolis en de hoogte van vergoedingen kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Meer weten?

Heeft u vragen over uw betaling?

Neem dan contact op met de afdeling Debiteuren: 020 599 37 46. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00-13.00 uur.

Heeft u vragen over de vergoeding van uw behandeling?

Neem dan contact op met uw eigen zorgverzekeraar.

Heeft u vragen over uw factuur?

Lees dan eerst de toelichting.