Uw bezoek aan OLVG

Verblijfkosten na een bevalling

Moeder in ziekenhuis met gezonde baby

Als u als moeder  na de bevalling om medische redenen in het ziekenhuis moet blijven, mag uw baby bij u in het ziekenhuis blijven. Als uw baby verder gezond is, brengen wij de verblijfkosten in rekening bij uw zorgverzekeraar. Deze kosten worden volledig vergoed door de zorgverzekeraar. Omdat kinderen geen eigen risico hebben, brengt de zorgverzekeraar deze kosten niet bij u in rekening.

Baby in ziekenhuis met gezonde moeder

Als uw baby na de bevalling om medische redenen in het ziekenhuis moet blijven, en u als gezonde moeder daarom ook in het ziekenhuis verblijft, kunnen hier kosten aan verbonden zijn. Wij brengen uw verblijfskosten in rekening bij uw zorgverzekeraar. Deze kosten worden volledig vergoed door de zorgverzekeraar. U betaalt wel het verplichte eigen risico.

Heeft u vragen over de vergoeding of de betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.