home

Toestemming voor delen medische gegevens

Alle zorgverleners die betrokken zijn bij de behandeling hebben een Elektronisch Patiëntendossier (EPD) over de patiënt gemaakt. Dat is nodig voor een goede behandeling en verzorging. Als een patiënt naast OLVG ook andere zorgverleners heeft, kan het in het belang van de patiënt zijn om gegevens vanuit OLVG met hen te delen. Voor het elektronisch uitwisselen van deze informatie met andere zorgverleners hebben wij toestemming van de patiënt nodig. 

Onderstaand document kunt u aan de patiënt verstrekken voor het geven van toestemming.