home

Samen beslissen

U bespreekt samen met uw zorgverlener welke zorg het beste bij u past. U geeft aan wat voor u belangrijk is. De zorgverlener geeft informatie over uw mogelijkheden. En wat de medische voor- en nadelen hiervan zijn. Uw wensen en uw situatie zijn bepalend voor de uiteindelijke beslissingen en afspraken.

OLVG vindt het belangrijk dat patiënten goed geïnformeerd zijn en actief betrokken worden bij de zorg. Als u weet wat uw mogelijkheden zijn, neemt u besluiten die het beste passen bij uw persoonlijke situatie en is het eenvoudiger om adviezen op te volgen. Uit onderzoek blijkt dat samen beslissen leidt tot meer tevredenheid en betere resultaten voor u als patiënt.

Wat vindt u belangrijk? 

Uw zorgverlener heeft medische kennis en ervaring en kan inschatten of bepaalde risico’s voor u gelden. U weet hoe u zich voelt, wat uw eerdere ervaringen zijn en hoe u in het leven staat. Als er beslissingen genomen moeten worden, is ál deze kennis en informatie van belang. Uw zorgverlener vraagt daarom niet alleen naar uw klachten, maar ook naar uw persoonlijke opvattingen en uw verwachtingen. En soms bijvoorbeeld naar uw beroep, hobby’s of dagelijkse bezigheden. 

Tips voor het gesprek met uw zorgverlener

  • Bereid uw afspraak voor. Schrijf van te voren op wat u wilt vragen of vertellen. U kunt hiervoor b.v. de 3 goede vragen onderaan deze pagina gebruiken.
  • U mag áltijd vragen stellen. Stel uw belangrijkste vraag liefst aan het begin van het gesprek.
  • Zeg het als u iets niet begrijpt. U heeft recht op duidelijke informatie.
  • Neem eventueel een goede bekende of familielid mee naar het gesprek. Twee horen (en onthouden) meer dan een.
  • U mag geluidsopnamen maken van het gesprek, bijvoorbeeld  met uw telefoon. U kunt het gesprek dan later nog eens beluisteren.
  • Hebt u extra tijd nodig om te beslissen over een onderzoek of behandeling? Vertel dit dan aan uw arts of behandelaar. Meestal is dit geen probleem.

Wilt u liever dat de zorgverlener voor u beslist?

Als u de beslissing over uw behandeling liever aan uw arts overlaat, dan kan dat. Maar ook dan wil hij of zij weten wat voor u belangrijk is, zodat het advies zo goed mogelijk aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Meer informatie

Meer informatie over Samen Beslissen vindt u op de site van de Patiënten Federatie Nederland 
Kijk ook op begineengoedgesprek.nl

3 goede vragen

Deze voorbeeldvragen kunnen u helpen bij het gesprek met uw zorgverlener en bij het maken van keuzes over uw behandeling.

  1.     Wat zijn mijn mogelijkheden?
  2.     Wat zijn de voor en nadelen van die mogelijkheden?
  3.     Wat betekent dat in mijn situatie?

Meer informatie op https://3goedevragen.nl

Patiëntportaal MijnOLVG

In MijnOLVG kunt u in een beveiligde digitale omgeving onder andere uw persoonlijke medische dossier inzien. Ook kunt u ter voorbereiding op uw afspraak in het ziekenhuis een vragenlijst invullen. Meer informatie over MijnOLVG

Naar een arts? Bekijk deze video

Deze inhoud kan vanwege de huidige cookie-instellingen niet weergegeven worden.

Om deze inhoud te kunnen zien, verander je cookie-instellingen.