home

Patiëntervaringsonderzoek

Patiëntervaringsmonitor (PEM)
OLVG-verbetermeter

 Patiëntervaringsmonitor (PEM)

OLVG doet jaarlijks mee aan een landelijk patiëntervaringsonderzoek (PEM). Dit doen we samen met de andere Santeon ziekenhuizen in Nederland. Door allemaal dezelfde vragen te stellen aan de patiënten kunnen we de resultaten met elkaar vergelijken. 

Bent u in januari, februari of maart patiënt geweest in OLVG? En heeft u toestemming gegeven om af en toe een vragenlijst te ontvangen per mail? Dan kan het zijn dat we u in april digitaal uitnodigen de patientervaringsmonotiro in te vullen over uw ervaringen in OLVG. U kunt deze e-mail herkennen aan het adres: denkmee@olvg.nl  In de e-mail staat een link naar de digitale vragenlijst. Om de vragenlijst te kunnen invullen, heeft u een computer, tablet/iPad of telefoon nodig met internetverbinding. Het onafhankelijk onderzoeksbureau Expoints verstuurt deze uitnodigingen voor ons via e-mail. 

De vragenlijst gaat over uw afspraak op de polikliniek of over een (dag)opname in het ziekenhuis. Op basis van de antwoorden kunnen wij onze uitkomsten met andere ziekenhuizen en tussen OLVG, locatie Oost, locatie West en locatie Spuistraat vergelijken. Met de informatie die dit oplevert, kunnen we van elkaar leren door ‘best practices’ uit andere ziekenhuizen over te nemen.

Vrijwillige deelname

Deelname is geheel vrijwillig en heeft geen enkele invloed op uw bezoek of verblijf in ons ziekenhuis. De antwoorden worden zorgvuldig verwerkt. Wij weten niet wie de vragenlijst heeft ingevuld. Ook kunnen we niet zien wie welke antwoorden heeft gegeven. Hier leest u hoe er met uw gegevens wordt omgegaan voor deze uitvraag: privacyverklaring patientervaringsmonitor.

Meer informatie? 

Heeft u een e-mail gehad met een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen, en heeft u vragen daarover? Mail dan met denkmee@olvg.nl
In onderstaande video krijgt u meer informatie over het invullen van vragenlijsten over ervaringen met de zorg.

Bekijk de video

OLVG-verbetermeter

Naast het ziekenhuisbrede onderzoek waar we o.a. resultaten met andere ziekenhuizen kunnen vergelijken, zijn ziekenhuisafdelingen nieuwsgierig naar uw ervaring over specifieke thema’s. Afdelingen kunnen deze ervaringen gebruiken om de zorg voor u verder te optimaliseren. Denk bijvoorbeeld aan een specifieke behandeling of aan uw nachtrust. De afdeling kan u vragen om enkele vragen over uw ervaringen in te vullen. De vragenlijst kan op verschillende manier aan u worden voorgelegd, namelijk:

•    verstuurd via een bericht vanuit mijnOLVG 
•    aangereikt via een tablet/iPad (of een tablet op een zuil)
•    aangereikt via een QR-code of URL-link gedrukt op een kaartje

Vrijwillige deelname

Deelname is geheel vrijwillig en heeft geen enkele invloed op uw bezoek of verblijf in ons ziekenhuis. De antwoorden worden zorgvuldig verwerkt. Wij weten niet wie de vragenlijst heeft ingevuld. Ook kunnen we niet zien wie welke antwoorden heeft gegeven. Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring.

Vertel het ons

Op een andere uw manier mening geven? Bekijk de mogelijkheden