home

Huisregels : zo gaan we met elkaar om in OLVG

U bent van harte welkom in OLVG.
Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich hier prettig voelt. Dan is het wel noodzakelijk dat we duidelijke regels met elkaar afspreken. Als u ons ziekenhuis binnenkomt, verzoeken wij u om zich aan onze huisregels te houden. Een prettige omgeving maken we samen!

We gaan respectvol met elkaar om 

Niemand maakt kwetsende, discriminerende of beledigende opmerkingen. 

Agressie en geweld accepteren wij niet

Bij ongewenst gedrag nemen we direct maatregelen. Onze (beveiligings)medewerkers helpen u graag, maar treden ook op als u de regels overtreedt. In het ergste geval krijgen patiënten of bezoekers die zich niet aan de regels houden een ziekenhuisverbod.

Roken alcohol en drugs zijn niet toegestaan 

Het is niet toegestaan om drugs, alcoholische dranken, alcoholvrij bier of wijn te gebruiken in of rondom het ziekenhuis. Mensen die onder invloed zijn van alcohol of drugs weigeren wij de toegang.

Er is cameratoezicht voor uw en onze veiligheid

Er is cameratoezicht in en om het ziekenhuis om over ons allemaal te waken.

Gebruik uw mobiel, maar film niet

Medewerkers van het ziekenhuis en andere patiënten en bezoekers mogen nooit ongevraagd gefilmd of gefotografeerd worden. Om in het ziekenhuis te mogen filmen/fotograferen, moet altijd vooraf officieel toestemming worden gevraagd.

Van diefstal, vernieling en wapenbezit doen wij altijd aangifte

Wapens en andere gevaarlijke voorwerpen die wij aantreffen, worden ingenomen door de beveiliging.

Laat zoveel mogelijk waardevolle spullen thuis

Op uw kamer heeft u beschikking over een hangkast met kluisje voor eventuele waardevolle spullen en een nachtkastje. OLVG is een openbaar ziekenhuis waar veel mensen rondlopen. Wij adviseren u daarom om zoveel mogelijk waardevolle spullen thuis te laten. Bij het geval diefstal s het ziekenhuis hier niet voor aansprakelijk. 

Helpt u mee?

Wij doen er alles aan om de huisregels te bewaken. Als de regels niet worden nageleefd dan volgt een waarschuwing. In het ergste geval zijn wij genoodzaakt de toegang tot OLVG te ontzeggen. Als u een overtreding van onze huisregels opmerkt, meld dit dan bij één van onze medewerkers.

Vragen?

Heeft u vragen over de huisregels, neem dan contact op met afdeling Juridische Zaken via juridischezaken@olvg.nl