Aandoeningen & behandelingen

Thoracale sympathicusblokkadeu kunt hiervoor terecht bij Pijncentrum

Blokkade van de thoracale sympathicus is een behandeling waarbij, met behulp van de één of meer naalden, een baan van het autonome zenuwstelsel in de borstkas wordt geblokkeerd. Thoracale sympathicusblokkade wordt onder andere toegepast bij doorbloedingsstoornissen in armen, handen en vingers, CRPS en bepaalde zenuwpijnen, zoals fantoompijn.

Aan de voorzijde van de borstwervels ligt aan weerszijde een zenuwbaan (de sympathische grensstreng of thoracale sympathicus) die deel uitmaakt van het autonome (onwillekeurige) zenuwstelsel. Dit zenuwstelsel regelt bijna alle onbewuste functies en processen in het lichaam, onder andere de hoeveelheid bloed in de bloedvaten. De thoracale sympathicus speelt een belangrijke rol in de pijn bij doorbloedingsstoornissen. Door blokkades van de thoracale sympathicus wordt de pijngeleiding beïnvloed, zodat het pijnsignaal voor langere tijd niet meer kan worden doorgegeven. Ook kan zo de doorbloeding van de armen verbeteren.

Verloop

Voorbereiding

Bloedverdunners

Gebruikt u bloedverdunners? Overleg dan met uw pijnspecialist of u hiermee moet stoppen voor de behandeling. 

Overige medicatie

Deze kunt u gewoon innemen, tenzij de pijnspecialist andere afspraken met u heeft gemaakt.

Kleding en sieraden 

Draag makkelijk zittende kleding. Wij verzoeken u geen sieraden te dragen in het te behandelen gebied.

Eten en drinken

U mag van tevoren eten en drinken, u hoeft niet nuchter te zijn. Tenzij u een behandeling ondergaat met behulp van propofol (een roesje). Hiervoor krijgt u instructies van uw arts.

Na de behandeling

U mag de rest van de dag niet actief deelnemen aan het verkeer. Regel daarom van tevoren dat iemand u naar huis brengt.

Belangrijk

Is er iets verandert in uw medische situatie of medicatie geef dit dan  altijd door aan uw behandelend arts voor de behandeling.

 • Bent u (mogelijk) zwanger?
 • Bent u allergisch voor contrastvloeistof, jodium of medicijnen?
 • Heeft u een pacemaker of ICD?

Meld dit voor de behandeling aan de pijnspecialist!

Neem contact op met het Pijncentrum indien:

 • u geen pijn meer heeft;
 • u de dag van de behandeling ziek bent of koorts heeft.

De behandeling

Blokkade met verdovingsvloeistof

Met behulp van röntgenstralen en plaatselijke verdoving brengt de arts een naald in de rug, in de buurt van de thoracale sympathicus. Hij controleert met contrastvloeistof of de naald op de juist plaats staat. Vervolgens wordt er verdovingsvloeistof ingespoten.
De verdovingsvloeistof zorgt dat het pijnsignaal niet meer kan worden doorgegeven.

Radiofrequente (RF) denervatie

Een RF-denervatie heeft als doel de pijngeleiding voor langere tijd uit te schakelen. RF-denervatie is een behandeling waarbij de thoracale sympathicus wordt verwarmd door middel van radiofrequente (RF) stroom. De term denervatie betekent letterlijk ‘ontzenuwen’, maar in werkelijkheid worden bij deze behandeling de zenuwen alleen beschadigd.
De zenuw kan herstellen.

Zo nodig kan de behandeling herhaald worden. De behandeling gebeurt met behulp van röntgenstralen en onder plaatselijke verdoving. De arts brengt twee naalden in de rug, in de buurt van de thoracale sympathicus. Met contractvloeistof en een klein stroompje controleert hij de positie van de naaldpunten. Als de naalden op de juiste plaats staan wordt er verder verdoofd en worden de naaldpunten verwarmd. De zenuwbaan wordt zo verwarmd en gedeeltelijk onderbroken. Hierdoor kunnen de pijnprikkels minder goed worden doorgeven en zal de pijn afnemen.

Na de behandeling

De dag na de behandeling kunt u uw activiteiten weer hervatten, tenzij de pijnspecialist anders met u heeft afgesproken.

Wanneer kunt u pijnvermindering verwachten?

 • Na de behandeling kan er napijn optreden. Deze napijn kan 1-2 weken aanhouden, maar verdwijnt weer vanzelf. U kunt hiervoor eventueel een pijnstiller innemen (bijvoorbeeld paracetamol volgens bijsluiter). Zo nodig kan in overleg met uw pijnspecialist of huisarts een andere pijnstiller worden voorgeschreven.
 • Het is belangrijk om te weten dat het effect van de behandeling pas na enkele weken kan optreden. Pas na 6-8 weken is het zinvol om het resultaat van de behandeling te beoordelen; rond deze tijd krijgt u een controleafspraak. Het is ook mogelijk dat u al eerder minder pijn heeft. Soms is een aanvullende behandeling nodig.  

Complicaties en bijwerkingen

Zoals bij iedere behandeling, bestaat er ook bij deze behandeling een kleine kans op complicaties. Mogelijke complicaties zijn:

 • Tijdelijk (tot enkele weken) pijn of zwelling in de arm. Dit komt door een toegenomen doorbloeding;
 • Tijdelijk zenuwpijn of een doof gevoel in het behandelde gebied;
 • Een bloeding;
 • Een infectie. Krijgt u koorts? Neem dan contact op met uw pijnspecialist of huisarts;
 • Er is een zeer kleine kans dat de long wordt aangeprikt. Wordt u na de behandeling kortademig? Neem dan direct contact op met uw pijnspecialist of huisarts.

Tips

 • Neem mee

  Geldig identiteitsbewijs (ook voor kinderen vanaf 30 dagen), verzekeringspas, verwijsbrief.
 • Medicijnen

  Neem een actueel medicatieoverzicht mee. Gratis via uw apotheek.

Vragen & contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Pijncentrum.