Open Access publicaties : van OLVG onderzoekers

Naast de subsidieronde doet de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek OLVG jaarlijks een bijdrage aan open access publicaties van OLVG onderzoekers.

Open access is een brede internationale academische beweging die streeft naar vrije, gratis online toegang tot wetenschappelijke informatie, zoals publicaties en data. Voor de aanvraag van een financiële bijdrage vanuit de stichting, voor een open access publicatie, zijn strenge criteria opgesteld.

Dit zijn de reeds gepubliceerde open acces publicaties: