home

Onderzoek naar medicatieveiligheid

Onderzoek naar het effect van farmaceutische transitiezorg interventies rondom een ontslagperiode op medicatie gerelateerde problemen en de therapietrouw.

 • Hoofdonderzoeker / principal investigator 
  dr. F. Karapinar-Çarkit, ziekenhuisapotheker - epidemioloog
 • Contactpersonen (research coördinator/onderzoeksassistent)
  S. Daliri, MSc, apotheker – promovendus
 • Wie werken aan dit onderzoek mee?
  We voeren dit onderzoek uit in samenwerking met de 1e lijn (openbaar apothekers en wijkverpleegkundigen) en 2e lijn (meerdere ziekenhuizen).
 • Status onderzoek
  Voor dit onderzoek benaderen wij nog patiënten.

Meer informatie

Onderzoeker Sara Daliri aan het woord