3D-arm voor training dialyseverpleegkundigen

Onderzoek naar de meerwaarde van het gebruik van een 3D arm voor arterio-veneuze shunt bij vaattoegangszorg voor de dialysepatiënt.

 • Hoofdonderzoeker / principal investigator 
  dr. Ir. Vera Lagerburg (klinisch fysicus)
 • Contactpersonen (research coördinator/onderzoeksassistent)
  Margreet ter Meer, praktijkbegeleider dialyse en Vera Lagerburg
 • Wie werken aan dit onderzoek mee?
  We voeren dit onderzoek uit in samenwerking met het Leerhuis en het 3D lab van OLVG. Ons team bestaat uit Joost Vanhommerig (epidemioloog) Sylvia Bazuin en Sonja Gerber (vaardigheidstrainer) van het Leerhuis en Sjors Besseling en Joyce Schoutsen van het 3D lab.  
 • Status onderzoek
  We zijn op dit moment nog bezig met de laatste ontwikkelingen van de 3D arm. We hopen dat voor de zomer van 2022 af te ronden, zodat we daarna kunnen beginnen met het includeren van verpleegkundigen voor de training.

Meer informatie

Onderzoeker Vera Lagerburg aan het woord