Over OLVG

Stichting Vrienden OLVGvrienden maken het verschil

Stichting Vrienden OLVG wil een bijdrage leveren aan de sleutelrol van OLVG in de zorg en gezondheid van iedereen in onze grootstedelijke omgeving. Voor een beter leven in een gezonder Amsterdam.

Stichting Vrienden OLVG ondersteunt OLVG met projecten die hieraan bijdragen en die niet binnen het reguliere zorgbudget passen. Projecten die bijdragen aan het veraangenamen van de omgeving van patiënt en zijn naasten, en ook innovatieprojecten die buiten de reguliere zorginnovaties vallen.  

Over Stichting Vrienden OLVG

Het huidige bestuur van de stichting bestaat uit:

 • prof. dr. Freek W. A. Verheugt, voorzitter
 • Arnold Eelzak, penningmeester
 • drs. Rita Harmsen, lid
 • drs. Titia Voȗte, lid
 • Sanneke de Smit, lid

Stichting Vrienden OLVG is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 60451319.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over Vrienden OLVG, stuur dan een bericht naar vrienden@olvg.nl.

Vriend van OLVG worden

Bijna iedere Amsterdammer komt minimaal eenmaal in zijn leven in OLVG, bij geboorte, op de Spoedeisende Hulp of op bezoek. Zodoende neemt OLVG bij veel Amsterdammers een speciale plaats in. Natuurlijk hopen we dat al deze mensen vriend worden van OLVG.

Hoe kunt u vriend worden?

Wilt u ons eenmalig steunen? Dat kan heel eenvoudig door een donatie over te maken op rekening NL20 ABNA 0243478348 ten name van Stichting Vrienden OLVG.

Periodiek machtigen

Wilt u Vrienden OLVG periodiek steunen? Neem contact op via vrienden@olvg.nl

Projecten Vrienden OLVG

Stichting Vrienden OLVG heeft afgelopen jaar een bijdrage geleverd aan een groot aantal grote en kleine projecten, waaronder:

 • Tovertafel
 • Familiekamer Intensive Care
 • De inrichting van een ontvangstruimte bij de Orthopedie op OLVG, locatie West.
 • De inrichting van een palliatieve zorgkamer op OLVG, locatie Oost.
 • Aanschaf koffiekar voor de verpleegafdelingen op OLVG, locatie West.
 • Aanschaf 3D-brillen op de kinder SEH.
 • Wekelijks verse bloemen bij Maria in de Kapel op OLVG, locatie Oost.
 • Een voucher voor de aankoop van speciale lingerie voor patiënten van de mamacare-poli die daarvoor in aanmerking komen.
 • Patiëntenconcerten in de kapellen van OLVG, locatie Oost en OLVG, locatie West.
 • Bijdrage aan de eerste Restart a Heart day,  een initiatief van de reanimatie-coördinatoren van OLVG om het belang van reanimatie onder een breder publiek in Amsterdam onder de aandacht te brengen.
 • Subsidieaanvragen ten behoeve van de ontwikkeling van een pijn-app en een hartritme-detectie-app.