Slokdarmkankeru kunt hiervoor terecht bij Oncologische Zorg

De behandeling van slokdarmkanker bestaat uit verschillende stappen. U krijgt tijdens uw behandeling met verschillende behandelaars en afdelingen te maken. Dit behandeltraject noemen wij een zorgpad. Onderaan deze pagina kunt u het behandeltraject per stap bekijken.  

Het merendeel van de mensen met slokdarmkanker is ouder dan 50 jaar. Factoren die een rol spelen bij het ontstaan van slokdarmkanker zijn roken en overmatig alcoholgebruik.

Er bestaan verschillende soorten slokdarmkanker. De meest voorkomende vormen van slokdarmkanker zijn:

 • Adenocarcinoom: deze tumor bevindt zich in het onderste deel van de slokdarm naar de overgang van de maag. De tumor ontstaat vanuit klierweefsel. Deze vorm van slokdarmkanker komt het meest voor.
 • Plaveiselcelcarcinoom: deze tumor bevindt zich hoog in de slokdarm en ontstaat vanuit het slijmvlies van de slokdarm.
kenmerken van dit zorgpad
Persoonlijk behandelplan
Een multidisciplinair oncologisch team uit verschillende ziekenhuizen bespreekt uw persoonlijk behandelplan.
Eén vast aanspreekpunt
U krijgt een eigen casemanager; uw vaste contactpersoon tijdens de gehele behandeling.
Samenwerking
Voor de behandeling van slokdarmkanker werken we intensief samen met BovenIJ en het AMC.

 

  Stap 1: Verwijzing huisarts

  Verwijzing van uw huisarts

  Slokdarmkanker kan meerdere klachten of symptomen opleveren. De klachten hoeven niet allemaal tegelijk voor te komen. Daarnaast geeft slokdarmkanker in een vroeg stadium vaak geen klachten. Herkent u één of meerdere van onderstaande symptomen of klachten? Dan kunt u na overleg met uw huisarts een verwijzing vragen naar OLVG.

  Klachten bij slokdarmkanker:

  • slikklachten
  • het gevoel dat het eten niet 'zakt' en blijft hangen achter het borstbeen
  • langdurige hik of het 'opboeren' van eten
  • verminderde eetlust en gewichtsverlies
  • vermoeidheid door bloedarmoede
  • heesheid

  Omdat slokdarmkanker pas laat klachten geeft wordt de ziekte bij veel mensen pas vastgesteld op het moment dat een operatie niet meer mogelijk is.

   

  Stap 2: Afspraak poli

  Afspraak bij de poli

  Stap 3: Onderzoek

  Onderzoek

  Om de diagnose slokdarmkanker te kunnen stellen, vinden er een aantal onderzoeken plaats. 

  Naast de onderstaande onderzoeken wordt er mogelijk ook een longfunctieonderzoek gedaan waarbij de (verminderde) werking van de longen wordt onderzocht. De onderzoeken worden gedaan door de Maag-, Darm- en Lever arts. 

  Stap 4: Diagnose

  Diagnose

  Als de uitslagen van onderzoek bekend zijn, bespreekt een multidisciplinair team van artsen en deskundigen van Oncologisch Centrum Amsterdam wat de beste behandeling is in uw situatie.

  Multidisciplinair oncologisch overleg (MDO)

  Een multidisciplinair oncologisch team van artsen en deskundigen uit de 2 ziekenhuizen en het AMC bespreekt de uitslagen van de onderzoeken. De kennis van elke discipline (elk specialisme) wordt meegenomen in de afweging: wat is bij deze tumorsoort, op dit moment, voor deze patiënt de beste behandeling? Het multidisciplinaire team komt gezamenlijk tot een behandelplan.

  Stap 5: Behandeling

  Behandeling

  Bij slokdarmkanker zijn meerdere behandelingen en palliatieve behandelingen mogelijk of een combinatie hiervan. 

  Als een operatie mogelijk is 

  Als een operatie mogelijk is, verwijst uw arts u - na overleg met u - door naar het AMC. De operatieve behandeling van slokdarmkanker een zeer complexe operatie. Deze operatie mag slechts door een klein aantal ziekenhuizen in Nederland worden uitgevoerd. In het OLVG voeren wij deze operatie niet uit. We werken hiervoor samen met het AMC.
  Een operatie bij slokdarmkanker wordt meestal gecombineerd met  bestraling (radiotherapie) en  chemotherapie. Ook dit gebeurt in het AMC.

  Als een operatie niet meer mogelijk is

  Als na onderzoek en overleg met alle betrokken artsen blijkt dat een operatieve verwijdering van de tumor niet meer mogelijk is, bespreekt uw arts de palliatieve behandeling met u. Deze behandeling zal de klachten zo veel mogelijk verminderen en verzachten, maar kan de kanker niet genezen. De palliatieve behandeling van slokdarmkanker kan in OLVG plaatsvinden.

  Palliatieve behandeling kan bestaan uit:

  • Het plaatsen van een buisje in de slokdarm Als de tumor de slokdarm dreigt af te sluiten.
  • Bestraling (radiotherapie) Behandeling met straling zodat de tumor kleiner wordt en voedsel de slokdarm weer kan passeren.
  • Chemotherapie Behandeling met medicijnen die de kankercellen doden of niet verder laten groeien om te proberen de tumor kleiner te maken.

  Ook kunnen u en uw naasten een beroep doen op ons team palliatieve zorg

  Psychosociale zorg

  Naast de behandeling van uw ziekte is er ook aandacht voor psychosociale zorg. Kanker is een ingrijpende ziekte die uw dagelijks leven op allerlei manieren kan beïnvloeden. Uw casemanager bespreekt dit met u.

  Stap 6: Nazorg

  Nazorg

  Als de behandeling is afgerond volgt het traject van nazorg. U krijgt regelmatig een afspraak bij uw specialist of casemanager. Doel is het verloop van uw ziekte en mogelijke klachten te vervolgen. Afhankelijk van de behandeling die u heeft gehad vinden er ook onderzoeken plaats.

  In de nazorg is ook aandacht voor het dagelijks functioneren, werkhervatting, revalidatie en psychosociale problematiek.

  Kanker en psychische klachten

  Veel mensen ervaren kanker als een ingrijpende ziekte. Het kan uw dagelijks leven op allerlei manieren beïnvloeden, bijvoorbeeld hoe u zich voelt en hoe u in het leven staat, sociale contacten, uw relatie of gezin, werk en inkomen of studie. Naast de medische zorg is er in OLVG daarom ook psychosociale zorg voor mensen met kanker.

  Er zijn verschillende hulpmiddelen die u helpen inzicht te krijgen in hoeveel last u ervaart van uw ziekte. Soms is een gesprek met uw casemanager voldoende om weer verder te kunnen. Er zijn ook situaties waarin gespecialiseerde hulp van bijvoorbeeld een psycholoog of maatschappelijk werk nodig is om u verder te helpen.

  Lastmeter

  Kanker is een ziekte die het leven ingrijpend kan beïnvloeden. Patiënten met kanker en hun naasten ervaren veranderingen op lichamelijk, emotioneel, sociaal, praktisch en/of spiritueel gebied. Om hierover met u in gesprek te gaan, kan de verpleegkundige of arts u tijdens uw behandeling vragen de 'Lastmeter' in te vullen. Op de Lastmeter kunt u aangeven hoeveel last u hebt van problemen, klachten en zorgen tijdens uw behandeling.

  De Lastmeter is een instrument dat is ontwikkeld in een landelijke samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO) en KWF Kankerbestrijding. Het is gemaakt om inzicht te krijgen in de behoefte aan psychosociale zorg (bijvoorbeeld van een psycholoog of maatschappelijk werker) bij mensen met kanker.

  De Lastmeter bestaat uit twee onderdelen:

  • Een thermometer (op papier) waarop u met een cijfer van 0 tot 10 kunt aangeven hoeveel last u de afgelopen week hebt gehad van uw ziekte (0 = helemaal geen last, 10 = extreem veel last).
  • Een vragenlijst waarop u kunt aangeven of u de afgelopen week problemen hebt ervaren op lichamelijk, emotioneel, sociaal, praktisch of spiritueel gebied.

  Uw casemanager zal u uitnodigen de Lastmeter in te vullen en aan de hand van de antwoorden in gesprek gaan over de verschillende onderwerpen. U krijgt de lastmeter op een verschillende momenten tijdens de behandeling aangeboden, vanaf start van de behandeling tot en met het nazorggesprek.

  Oncokompas

  De diagnose kanker heeft een grote invloed op uw leven en dat van de mensen om u heen. U wilt in deze situatie zo goed mogelijk verder met uw leven, ondanks uw ziekte. Met Oncokompas2.0 neemt u de regie in eigen hand. U krijgt een compleet en persoonlijk overzicht met tips en adviezen voor de ondersteuning die bij u past.

  Voor meer informatie zie: www.oncokompas.nl. Hier kunt u zich aanmelden.

  Binnen OLVG kunt u ondersteuning krijgen van

  Psycholoog

  Als u psychologische klachten heeft, zoals angsten of een depressie, kunt u naar een psycholoog worden verwezen. Ook kan een psycholoog hulp bieden bij problemen met verwerking en bij vermoeidheidsklachten door kanker.

  Seksuoloog

  Tijdens uw ziekte kan ook de zin in seks veranderen. Seksuele problemen kunnen van grote invloed zijn op uw dagelijks functioneren. Niet altijd is daar evenveel aandacht voor. Juist dan kan het belangrijk zijn om hier met een seksuoloog over te praten.

  Medisch maatschappelijk werker

  Een maatschappelijk werker kan u ondersteunen en begeleiden bij praktische vragen en bij emotionele problemen rondom uw ziekte, opname en medische behandeling.

  Psychiater

  Een psychiater kan ingeschakeld worden voor de behandeling van ernstige klachten. Hij kan ook medicijnen zoals slaapmiddelen en antidepressiva voorschrijven.

  Aanmelden

  Uw behandelend arts kan u verwijzen naar de polikliniek Psychiatrie en Medische Psychologie. U heeft eerst een intakegesprek. Hierna bespreken we met u welke behandelingen mogelijk zijn.

  Buiten OLVG kunt u ondersteuning krijgen bij

  Centra voor psychologische ondersteuning bij kanker

  Inloophuizen

  Centra voor revalidatie na kanker

  Algemene informatie over kanker

  Boeken

  http://cancercollection.com/boeken.html

  Huidverzorging

  Kinderen en kanker

  Hulp bij de begeleiding van uw kinderen als u kanker heeft, ouders, kinderen en kanker.

  Palliatieve zorg

  Patiëntenorganisaties

  De meest uitgebreide Informatie over patiëntenorganisaties kunt u het beste vinden via de Nederlandse Federatie Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Hier vindt u contactadressen van patiëntenorganisaties van uiteenlopende kankersoorten. Op deze websites vindt u vaak ook goede informatie over de aandoeningen. De NFK wordt gesteund door KWF Kankerbestrijding

  Pruiken, haarwerken

  Richtlijnen en informatie voor artsen

  ​​Samenwerkingsverbanden oncologische zorg in de regio

  Terugkeer naar werk

  Voeding

  • Beleef je smaak over smaakverandering door chemotherapie, met tips en recepten.
  • www.voedingenkankerinfo.nl bevat betrouwbare en wetenschappelijk onderbouwde informatie over voeding en kanker. U vindt hier ook antwoorden op vragen over de preventie van kanker en voeding na de behandeling van kanker.
  • www.wkof.nl website van wereld kanker onderzoek fonds. Bevat informatie op basis van wetenschappelijk onderzoek over voeding en leefstijl.
  • Boek ‘Gezond eten rond chemotherapie’. José van Mil en Christine Archer-Mackenzie, Utrecht: Inmerc; 2009. Kookboek voor mensen met problemen met kauwen, slikken en smaakverandering bij chemotherapie met een indeling naar ‘textuur’: luchtig, smeuïg, zacht met beet, vloeibaar, krokant of stevig. De recepten zijn zeer bruikbaar, voor actuele voedingsadformatie adviseren wij u www.voedingenkankerinfo.nl te raadplegen.
  • Boek “Handboek voeding bij kanker” . Jeanne Vogel, Sandra Beijer, Niki Doornink, Anne Wipkink (redactie) januari 2012, Uitgeverij De Tijdstroom

  Uw behandelteam

  Patiënten met kanker moeten tijdens hun behandeling op veel verschillende afdelingen binnen het ziekenhuis zijn voor onderzoeken en afspraken. Om u hierbij te helpen, heeft u gedurende het gehele behandeltraject een casemanager.

  Voor patiënten met kanker aan een spijsverteringsorgaan is de gespecialiseerd verpleegkundige of verpleegkundig specialist de casemanager. U kunt bij uw casemanager terecht met vragen.