Slokdarmkankeru kunt hiervoor terecht bij Oncologische Zorg

De behandeling van slokdarmkanker bestaat uit verschillende stappen. U krijgt tijdens uw behandeling met verschillende behandelaars en afdelingen te maken. Dit behandeltraject noemen wij een zorgpad. Onderaan deze pagina kunt u het behandeltraject per stap bekijken.  

Het merendeel van de mensen met slokdarmkanker is ouder dan 50 jaar. Factoren die een rol spelen bij het ontstaan van slokdarmkanker zijn roken en overmatig alcoholgebruik.

Er bestaan verschillende soorten slokdarmkanker. De meest voorkomende vormen van slokdarmkanker zijn:

 • Adenocarcinoom: deze tumor bevindt zich in het onderste deel van de slokdarm naar de overgang van de maag. De tumor ontstaat vanuit klierweefsel. Deze vorm van slokdarmkanker komt het meest voor.
 • Plaveiselcelcarcinoom: deze tumor bevindt zich hoog in de slokdarm en ontstaat vanuit het slijmvlies van de slokdarm.
kenmerken van dit zorgpad
Persoonlijk behandelplan
Een multidisciplinair oncologisch team uit verschillende ziekenhuizen bespreekt uw persoonlijk behandelplan.
Eén vast aanspreekpunt
U krijgt een eigen casemanager; uw vaste contactpersoon tijdens de gehele behandeling.
Samenwerking
Voor de behandeling van slokdarmkanker werken we intensief samen met BovenIJ en het AMC.

 

  Stap 1: Symptomen

  Symptomen

  Slokdarmkanker kan meerdere klachten of symptomen opleveren. De klachten hoeven niet allemaal tegelijk voor te komen. Daarnaast geeft slokdarmkanker in een vroeg stadium vaak geen klachten. Herkent u één of meerdere van onderstaande symptomen of klachten? Dan kunt u na overleg met uw huisarts een verwijzing vragen naar OLVG.

  Klachten bij slokdarmkanker:

  • slikklachten
  • het gevoel dat het eten niet 'zakt' en blijft hangen achter het borstbeen
  • langdurige hik of het 'opboeren' van eten
  • verminderde eetlust en gewichtsverlies
  • vermoeidheid door bloedarmoede
  • heesheid

  Omdat slokdarmkanker pas laat klachten geeft wordt de ziekte bij veel mensen pas vastgesteld op het moment dat een operatie niet meer mogelijk is.

   

  Stap 2: Afspraak

  Afspraak bij de polikliniek

  Stap 3: Onderzoek

  Diagnose

  Als de uitslagen van onderzoek bekend zijn, bespreekt een multidisciplinair team van artsen en deskundigen van Oncologisch Centrum Amsterdam wat de beste behandeling is in uw situatie.

  Multidisciplinair oncologisch overleg (MDO)

  Een multidisciplinair oncologisch team van artsen en deskundigen uit de 2 ziekenhuizen en het AMC bespreekt de uitslagen van de onderzoeken. De kennis van elke discipline (elk specialisme) wordt meegenomen in de afweging: wat is bij deze tumorsoort, op dit moment, voor deze patiënt de beste behandeling? Het multidisciplinaire team komt gezamenlijk tot een behandelplan.

  Registratie van kanker

  Om kanker te kunnen bestrijden willen we er alles over weten. Artsen en onderzoekers hebben daarom zoveel mogelijk gegevens nodig over patiënten met kanker. De gegevens van alle patiënten met kanker in Nederland worden verzameld. Meer informatie

  Nuttige sites

  Stap 5: Behandeling

  Behandeling

  Bij slokdarmkanker zijn meerdere behandelingen en palliatieve behandelingen mogelijk of een combinatie hiervan. 

  Als een operatie mogelijk is 

  Als een operatie mogelijk is, verwijst uw arts u - na overleg met u - door naar het AMC. De operatieve behandeling van slokdarmkanker een zeer complexe operatie. Deze operatie mag slechts door een klein aantal ziekenhuizen in Nederland worden uitgevoerd. In het OLVG voeren wij deze operatie niet uit. We werken hiervoor samen met het AMC.
  Een operatie bij slokdarmkanker wordt meestal gecombineerd met  bestraling (radiotherapie) en  chemotherapie. Ook dit gebeurt in het AMC.

  Als een operatie niet meer mogelijk is

  Als na onderzoek en overleg met alle betrokken artsen blijkt dat een operatieve verwijdering van de tumor niet meer mogelijk is, bespreekt uw arts de palliatieve behandeling met u. Deze behandeling zal de klachten zo veel mogelijk verminderen en verzachten, maar kan de kanker niet genezen. De palliatieve behandeling van slokdarmkanker kan in OLVG plaatsvinden.

  Palliatieve behandeling kan bestaan uit:

  • Het plaatsen van een buisje in de slokdarm Als de tumor de slokdarm dreigt af te sluiten.
  • Bestraling (radiotherapie) Behandeling met straling zodat de tumor kleiner wordt en voedsel de slokdarm weer kan passeren.
  • Chemotherapie Behandeling met medicijnen die de kankercellen doden of niet verder laten groeien om te proberen de tumor kleiner te maken.

  Ook kunnen u en uw naasten een beroep doen op ons team palliatieve zorg

  Psychosociale zorg

  Naast de behandeling van uw ziekte is er ook aandacht voor psychosociale zorg. Kanker is een ingrijpende ziekte die uw dagelijks leven op allerlei manieren kan beïnvloeden. Uw casemanager bespreekt dit met u.

  Stap 6: Nazorg

  Nazorg

  Als de behandeling is afgerond volgt het traject van nazorg. U krijgt regelmatig een afspraak bij uw specialist of casemanager. Doel is het verloop van uw ziekte en mogelijke klachten te vervolgen.

  Afhankelijk van de behandeling die u heeft gehad vinden er ook onderzoeken plaats. In de nazorg is ook aandacht voor het dagelijks functioneren, werkhervatting, revalidatie en psychosociale problematiek.

  Buiten OLVG kunt u ondersteuning krijgen bij

  Inloophuizen

  Centra voor revalidatie na kanker

  Uw behandelteam

  Patiënten met kanker moeten tijdens hun behandeling op veel verschillende afdelingen binnen het ziekenhuis zijn voor onderzoeken en afspraken. Om u hierbij te helpen, heeft u gedurende het gehele behandeltraject een casemanager.

  Voor patiënten met kanker aan een spijsverteringsorgaan is de gespecialiseerd verpleegkundige of verpleegkundig specialist de casemanager. U kunt bij uw casemanager terecht met vragen.

  De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Oncologische Zorg van OLVG. Laatst gewijzigd: 22 maart 2021