Aandoeningen & behandelingen

Seksualiteit en kankeru kunt hiervoor terecht bij Oncologische Zorg

Wat er door kanker veranderd op seksueel gebied, is voor iedereen verschillend. Het hangt ook af van de soort kanker en de plek waar de tumor ontstaan is. Voor de één zijn de gevolgen ingrijpender dan voor de ander. 

Gevolgen van kanker voor seksualiteit

De gevolgen van kanker kunnen invloed hebben op: 

  • uw zelfbeeld
  • het seksueel functioneren
  • emoties die horen bij seksualiteit

Vragen & contact

Heeft u vragen? Bespreek dit dan met uw casemanager.  U kunt eventueel naar een seksuoloog verwezen worden.