Over OLVG

Resultaten

Bij OLVG zijn we continu bezig onze kwaliteit van zorg te verbeteren. Dit doen we onder andere door onze eigen prestaties te meten, te vergelijken en gericht stappen te ondernemen voor verbetering.

Ziekencheck OLVG
Prestatie- indicatoren
Onderzoek patiëntervaring
Monitoren van sterfgevallen met (H)SMR
Keurmerken en accreditaties

Ziekenhuischeck OLVG

Ziekenhuizen meten ieder jaar wat de kwaliteit van hun zorg is. Ze houden deze cijfers bij voor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het Zorginstituut Nederland. Ook worden de cijfers gebruikt om de zorg steeds verder te verbeteren. Ook OLVG werkt continu aan verbetering van zorg. We vinden het belangrijk om zo transparant mogelijk te zijn over onze resultaten en ondersteunen dit initiatief van de NVZ dan ook van harte.

Meer informatie
Ziekenhuischeck OLVG

Prestatie-indicatoren

In Nederland bestaan prestatie-indicatoren voor alle ziekenhuizen. Deze zorgen ervoor dat prestaties van ziekenhuizen inzichtelijk zijn en maken het mogelijk om ziekenhuizen met elkaar te vergelijken.

Prestatie-indicatoren geven een beeld van het functioneren van het ziekenhuis en hebben betrekking op:

  • de zorg (inhoud, kwaliteit en processen)
  • de bedrijfsvoering
  • algemene zaken

Deze graadmeters voor ziekenhuisprestaties is een initiatief van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de Vereniging Academische Ziekenhuizen en de Orde van Medisch Specialisten. De prestatie-indicatoren worden jaarlijks bijgehouden en gepubliceerd. Deze lijst met meetbare prestaties geeft een inzicht in de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van de geboden zorg in dat jaar.

Meer weten?
Bekijk onze prestatie-indicatoren

Onderzoek patiëntervaring

OLVG onderzoekt de ervaringen van onze patiënten met een digitaal patiënttevredenheidsonderzoek. Het onderzoek helpt onze kwaliteit vanuit het perspectief van de patiënt in kaart te brengen. We willen graag een eventwichtig beeld krijgen van de tevredenheid over al onze afdelingen. Om de juiste vragenlijst bij de juiste patiënt te krijgen, maken we gebruik van enkele basisgegevens over het bezoek van onze patiënten, zoals de bezochte afdeling. Door de grootschalige en eenduidige meting kunnen wij onze scores met andere ziekenhuizen vergelijken.
In opdracht van OLVG voert onafhankelijk onderzoeksbureau Expoints dit onderzoek uit.

Bent u in de periode december 2019 tot en met februari 2020 bij OLVG geweest? Dan ontvangt u mogelijk in maart per e-mail een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen. Deze uitnodiging ontvangt u van het mailadres: olvg@expoints.nl.

Monitoren van sterfgevallen met (H)SMR

OLVG kijkt intern altijd waar er verbeteringen mogelijk zijn. Een van de manieren waarop dit gebeurt, is door het evalueren van sterfgevallen binnen het ziekenhuis. Daarom is er een speciale commissie die bij alle sterfgevallen bekijkt wat er mogelijk beter kan.

Het sterftecijfer in ziekenhuizen is gebaseerd op een indicator genaamd Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR). De HSMR geeft de verhouding aan tussen het werkelijke en het 'verwachte' aantal overleden patiënten. Naast de HSMR geeft de SMR (Standard Mortality Ratio) de sterftecijfers voor 50 ziektebeelden die de meeste sterfte veroorzaken. Deze diagnosegroepen zorgen voor 80% van de totale ziekenhuissterfte in Nederland.

U kunt de actuele sterftecijfers vinden op: Ziekenhuischeck OLVG

Keurmerken en accreditaties

OLVG heeft verschillende kwaliteitskeurmerken en accreditaties ontvangen van patiëntenorganisaties, beroepsverenigingen en verzekeraars. Bekijk onze keurmerken en accreditaties