Aandoeningen & behandelingen

Ramus communicansblokkadeu kunt hiervoor terecht bij Pijncentrum

Lage rugpijn door een ingezakte wervel of afkomstig uit de tussenwervelschijf kan soms behandeld worden door een blokkade van de ramus communicans. Dit is een zenuwtakje aan de zijkant van de wervelkolom.

De wervelkolom bestaat uit wervels. Wervels zijn met elkaar verbonden door een tussenwervelschijf (discus) en twee paar steungewrichtjes (facetgewrichten). Een deel van de pijnprikkels, die afkomstig zijn van een tussenwervelschijf, wordt door de ramus communicans doorgegeven naar de hersenen. Bij een ramus communicans blokkade wordt de pijngeleiding beïnvloed, zodat het pijnsignaal voor langere tijd niet meer kan worden doorgegeven. De ramus communicans blokkades worden ter hoogte van de lendenwervelkolom toegepast. Soms is het nodig dit zenuwtakje op meerdere wervelniveaus te behandelen.

Verloop

Voorbereiding

Bloedverdunners

Gebruikt u bloedverdunners? Overleg dan met uw pijnspecialist of u hiermee moet stoppen voor de behandeling. 

Overige medicatie

Deze kunt u gewoon innemen, tenzij de pijnspecialist andere afspraken met u heeft gemaakt.

Kleding en sieraden 

Draag makkelijk zittende kleding. Wij verzoeken u geen sieraden te dragen in het te behandelen gebied.

Eten en drinken

U mag van tevoren eten en drinken, u hoeft niet nuchter te zijn. Tenzij u een behandeling ondergaat met behulp van propofol (een roesje). Hiervoor krijgt u instructies van uw arts.

Na de behandeling

U mag de rest van de dag niet actief deelnemen aan het verkeer. Regel daarom van tevoren dat iemand u naar huis brengt.

Belangrijk

Is er iets verandert in uw medische situatie of medicatie geef dit dan altijd door aan uw behandelend arts voor de behandeling.

 • Bent u (mogelijk) zwanger?
 • Bent u allergisch voor contrastvloeistof, jodium of medicijnen?
 • Heeft u een pacemaker of ICD?

Meld dit voor de behandeling aan de pijnspecialist!

Neem contact op met het Pijncentrum indien:

 • u geen pijn meer heeft;
 • u de dag van de behandeling ziek bent of koorts heeft.

De behandeling

Proefblokkade

Om te bepalen of de ramus communicans de pijn veroorzaakt, wordt eerst een proefblokkade gedaan. Bij een proefblokkade wordt de pijngeleiding van de ramus communicans tijdelijk onderbroken. De behandeling gebeurt onder röntgendoorlichting en onder plaatselijke verdoving. Er wordt een naald in de lage rug ingebracht, in de buurt van de ramus communicans die zich aan de zijkant van de wervelkolom bevindt.
Met contrastvloeistof wordt gecontroleerd of de naald op de juist plaats staat. Vervolgens wordt er verdovingsvloeistof ingespoten.

U bespreekt het resultaat van de proefblokkade met uw pijnspecialist. Daarna wordt met u een afspraak gemaakt over eventuele verdere behandeling.

Radiofrequente (RF) denervatie

Een RF-denervatie heeft als doel de pijngeleiding voor langere tijd uit te schakelen. RF-denervatie is een behandeling waarbij de ramus communicans wordt verwarmd door middel van radiofrequente (RF) stroom. De naam denervatie betekent letterlijk ‘ontzenuwen’ maar in werkelijkheid worden de zenuwen alleen beschadigd. De zenuw kan herstellen. Zo nodig kan de behandeling herhaald worden. De behandeling gebeurt met behulp van röntgenstralen en onder plaatselijke verdoving. De arts plaatst een naald in de lage rug in de buurt van de ramus communicans. Met contrastvloeistof en een klein elektrisch stroompje controleert hij de positie van de naaldpunt. Als de naald op de juiste plaats staat, wordt er verder verdoofd en wordt de naaldpunt verwarmd. De zenuw wordt zo verwarmd en gedeeltelijk onderbroken. Hierdoor kunnen de pijnprikkels vanuit de tussenwervelschijf minder goed worden doorgeven en zal de pijn afnemen. De zenuw behoudt zijn eigenlijke functie en kan u bijvoorbeeld nog wel 'waarschuwen' bij overbelasting.

Na de behandeling

De dag na de behandeling kunt u uw activiteiten weer hervatten, tenzij de pijnspecialist anders met u heeft afgesproken.

Wanneer kunt u pijnvermindering verwachten?

 • Na de behandeling kan er napijn optreden. Deze napijn kan een tot twee weken aanhouden, maar verdwijnt weer vanzelf. U kunt hiervoor eventueel een pijnstiller innemen (bijvoorbeeld paracetamol volgens bijsluiter). Zo nodig kan in overleg met uw pijnspecialist of huisarts een andere pijnstiller worden voorgeschreven.
 • Het is belangrijk om te weten dat het effect van de behandeling pas na enkele weken kan optreden. Pas na zes tot acht weken is het zinvol om het resultaat van de behandeling te beoordelen; rond deze tijd krijgt u een controleafspraak. Het is ook mogelijk dat u al eerder minder pijn heeft. Soms is een aanvullende behandeling nodig.

Complicaties en bijwerkingen

Zoals bij iedere behandeling, bestaat er ook bij deze behandeling een kleine kans op complicaties. Mogelijke complicaties zijn:

 • tijdelijk een warmer been aan de behandelde zijde;
 • tijdelijk minder kracht en/of gevoelsvermindering van het been aan de behandelde zijde;
 • een bloeding;
 • Een infectie. Krijgt u koorts? Neem dan contact op met uw pijnspecialist of huisarts.

Tips

 • Neem mee

  Geldig identiteitsbewijs (ook voor kinderen vanaf 30 dagen), verzekeringspas, verwijsbrief.
 • Medicijnen

  Neem een actueel medicatieoverzicht mee. Gratis via uw apotheek.

Vragen & contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Pijncentrum.