home

Privacyverklaring voor deelname aan uw ervaring met onze zorg : De Patiënt Ervarings Monitor

We vragen zelf naar patiëntervaringen met behulp van de vragenlijst PEM: de Patiënt Ervarings Monitor. De uitkomsten van deze meting gebruiken we om onze zorg te verbeteren.

 

Waar gaan de vragen over?

De vragen gaan over thema’s die belangrijk zijn voor patiënten. Bijvoorbeeld over de kennis van de arts en behandelaars, het vertrouwen in de arts en of de informatie duidelijk en begrijpelijk is. Ook worden vragen gesteld over de beschikbare tijd die er voor de patiënt is, of de familie betrokken wordt bij de zorg en of we rekening houden met de voorkeuren van de patiënt. Omdat alle ziekenhuizen dezelfde vragenlijst gebruiken, kunnen we de ervaringen van onze patiënten ook vergelijken met die van andere ziekenhuizen. Zo kunnen we van elkaar leren. 

De PEM is een betrouwbare meting

Het is belangrijk dat patiëntervaringen betrouwbaar worden gemeten. De PEM is een landelijke vragenlijst die door alle ziekenhuizen wordt gebruikt. De PEM is afgeleid van de internationale PICKER-vragenlijst en is ontwikkeld samen met patiënten en patiëntenorganisaties. Het onafhankelijke onderzoekbureau Expoints stuurt namens het OLVG de uitnodiging naar patiënten om de PEM-vragenlijst in te vullen. Dit bureau zorgt ervoor dat het OLVG de anonieme resultaten ontvangt.

U beslist zelf of u meedoet

Deelname aan de PEM is geheel vrijwillig. Of u meedoet beslist u zelf. Het OLVG weet niet of u de vragenlijst wel of niet heeft ingevuld. Als u meedoet, dan is dat anoniem. Wij kunnen ook niet zien wie welke antwoorden u heeft gegeven.

Hoe vult u de vragenlijst in?

Bent u patiënt in het OLVG en hebben we uw e-mailadres? Dan kan Expoints namens OLVG na een bezoek aan een van onze poliklinieken of een ziekenhuisopname via e-mail een uitnodiging sturen om mee te doen aan het onderzoek. In de e-mail staat een link naar het onderzoek. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. 
Het onderzoek kan gaan over uw afspraak op de polikliniek of over uw opname. U krijgt maximaal 2 keer per jaar een vragenlijst. Volwassenen en kinderen krijgen verschillende vragenlijsten.

Wat doet het OLVG met de resultaten?

Uw ervaringen geven inzicht in wat u goed vindt gaan en wat nog beter kan. Zo kunnen we de zorg verbeteren vanuit het perspectief van patiënten. Met de resultaten die volgens patiënten verbeterd kunnen worden gaan we aan de slag.

Wilt u zich afmelden of heeft u vragen?

Als u wordt uitgenodigd en u wilt niet meedoen aan de PEM, dan hoeft u de vragenlijst niet te beantwoorden. Andere vragenlijsten kunt u nog wel krijgen.

Wilt u de vragenlijst niet beantwoorden en geen uitnodiging meer ontvangen voor de PEM? Dan kunt u onderaan de uitnodiging klikken op ‘Klik hier om u af te melden’.

Heeft u vragen over het onderzoek? Stuur dan een e-mail naar denkmee@olvg.nl

Wilt u weten hoe OLVG omgaat met uw persoonsgegevens? Zie Privacyverklaring patiëntgegevens.

 

Privacyverklaring – versie: Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 17 februari 2023. OLVG behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.