Aandoeningen & behandelingen

Plexus coeliacusblokkadeu kunt hiervoor terecht bij Pijncentrum

Blokkade van de plexus coeliacus is een behandeling bij pijn door kanker van de bovenbuikorganen, zoals bijvoorbeeld de alvleesklier.

Een plexus is een netwerk van zenuwen. De plexus coeliacus ligt in de bovenbuikholte voor de wervelkolom. Dit zenuwnetwerk speelt een belangrijke rol bij pijn door kanker van de bovenbuikorganen, zoals bijvoorbeeld de alvleesklier, maag of lever. Door blokkade van de plexus coeliacus wordt de pijngeleiding beïnvloed, zodat het pijnsignaal voor langere tijd niet meer kan worden doorgegeven.

Verloop

Voorbereiding

Bloedverdunners

Gebruikt u bloedverdunners? Overleg dan met uw pijnspecialist of u hiermee moet stoppen voor de behandeling. 

Overige medicatie

Deze kunt u gewoon innemen, tenzij de pijnspecialist andere afspraken met u heeft gemaakt.

Kleding en sieraden 

Draag makkelijk zittende kleding. Wij verzoeken u geen sieraden te dragen in het te behandelen gebied.

Eten en drinken

U mag van tevoren eten en drinken, u hoeft niet nuchter te zijn. Tenzij u een behandeling ondergaat met behulp van propofol (een roesje). Hiervoor krijgt u instructies van uw arts.

Na de behandeling

U mag de rest van de dag niet actief deelnemen aan het verkeer. Regel daarom van tevoren dat iemand u naar huis brengt.

Belangrijk

Is er iets verandert in uw medische situatie of medicatie geef dit dan  altijd door aan uw behandelend arts voor de behandeling.

 • Bent u (mogelijk) zwanger?
 • Bent u allergisch voor contrastvloeistof, jodium of medicijnen?
 • Heeft u een pacemaker of ICD?

Meld dit voor de behandeling aan de pijnspecialist!

Neem contact op met het Pijncentrum indien:

 • u geen pijn meer heeft;
 • u de dag van de behandeling ziek bent of koorts heeft.

De behandeling

Met behulp van röntgenstralen brengt de arts een naald in de rug, in de buurt van de plexus coeliacus. Hij controleert met contrastvloeistof of de naald op de juist plaats staat. Als de naald op de juiste plaats staat wordt er verder verdoofd en wordt er alcohol of phenol bij de zenuwnetwerk ingespoten om deze te blokkeren. Hierdoor kunnen de pijnprikkels minder goed worden doorgeven en zal de pijn afnemen.

Na de behandeling

De dag na de behandeling kunt u uw activiteiten weer hervatten, tenzij de pijnspecialist anders met u heeft afgesproken.

Wanneer kunt u pijnvermindering verwachten?

 • Na de behandeling kan er napijn optreden. Deze napijn kan enkele weken aanhouden, maar verdwijnt weer vanzelf. U kunt hiervoor eventueel een pijnstiller innemen (bijvoorbeeld paracetamol volgens bijsluiter). Zo nodig kan in overleg met uw pijnspecialist of huisarts een andere pijnstiller worden voorgeschreven.
 • Het effect van de behandeling is pas na een of twee dagen na de blokkade duidelijk. Het is echter ook mogelijk dat de pijn meteen na de behandeling verdwenen ins. Bij de meeste patiënten is de pijn na de behandeling veel minder. Een plexus coeliacus blokkade werkt enkele maanden lang. Komt de pijn terug, dan is een nieuwe blokkade mogelijk.

Complicaties en bijwerkingen

Zoals bij iedere behandeling, bestaat er ook bij deze behandeling een kleine kans op complicaties. Mogelijke complicaties zijn:

 • Diarree. Dit is tijdelijk en gaat vanzelf weer over.
 • Een bloeding.
 • Een infectie. Krijgt u koorts? Neem dan contact op met uw pijnspecialist of huisarts.
 • De eerste weken na de behandeling kunt u wat sneller duizelig worden bij snel overeind komen. Dit gaat vanzelf weer over.
 • Heel soms kan de bloeddruk ineens heel laag worden. De arts kan dit goed behandelen.
 • Aanprikken van de nier. Deze complicatie is zeer zeldzaam en kan kortdurend bruin gekleurde urine veroorzaken. Waarschuw in dit geval het Pijncentrum.
 • Er is een zeer kleine kans dat de long wordt aangeprikt. Wordt u na de behandeling kortademig? Neem dan contact op met uw pijnspecialist of huisarts.
 • Toename van pijnklachten. Zeer zelden ontstaan door de behandeling meer pijnklachten.
 • In uiterst zeldzame gevallen kan er een dwarslaesie met gedeeltelijke of gehele verlamming van beide benen optreden. Dit komt gelukkig bijna nooit voor.                                                                                                

Tips

 • Neem mee

  Geldig legitimatiebewijs, verzekeringspasje, verwijsbrief.
 • Overzicht medicatie

  Gebruikt u medicatie? Vergeet dan niet een actueel medicatieoverzicht mee te nemen (gratis via de apotheek).

Vragen & contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Pijncentrum.