Uw bezoek aan OLVG

Patiëntenpanel

Door lid te worden van het patiëntenpanel kunt u uw mening geven over de kwaliteit van de zorg en dienstverlening van OLVG. 

De Patiëntenraad van OLVG is begin 2010 gestart met een patiëntenpanel. Inmiddels zijn de panelleden regelmatig geraadpleegd en heeft de patiëntenraad de relevante resultaten daarvan gebruikt bij adviezen aan OLVG.

Als panellid krijgt u een paar keer per jaar per e-mail een uitnodiging om online een vragenlijst in te vullen. De vragenlijst gaat over uw ervaringen of vraagt naar uw mening over een actueel onderwerp dat speelt in OLVG. U kunt daarbij denken aan onderwerpen als:

  • wachtlijsten voor een afspraak
  • het praktisch plannen van afspraken
  • servicevoorzieningen
  • maaltijden
  • patiëntveiligheid
  • klachtenopvang
  • de zorg en de zorgverleners

Privacy gewaarborgd

De antwoorden en reacties die u via het panel geeft worden anoniem verwerkt. Uw persoonlijke gegevens worden op geen enkele wijze aan derden verstrekt. Uw privacy is daarmee volledig gewaarborgd! De uitkomsten worden na verwerking van de resultaten per e-mail aan alle deelnemers van de enquête gezonden. Zo krijgt elk lid van het patiëntenpanel een beeld of en hoe zijn ervaringen aansluiten bij die van andere patiënten.

Lid worden 

Als u patiënt bent van OLVG dan kunt u lid worden van het patiëntenpanel door naar
het aanmeldformulier te gaan. In het formulier staat een aantal vragen over uw persoonlijke situatie. Deze vragen stellen wij omdat wij inzicht willen hebben in de diversiteit van de deelnemers van het panel. Zo weten wij of wij namens een brede vertegenwoordiging van OLVG-patiënten kunnen spreken. Ook is het mogelijk om, indien nodig, bepaalde deelnemers over een specifiek onderwerp extra vragen te stellen. Deze gegevens blijven, evenals de enquêteresultaten, strikt anoniem.

Om een zo groot mogelijke groep deelnemers te krijgen kunt u uw vrienden en kennissen die ook patiënt zijn van OLVG op het patiëntenpanel wijzen.

Meer informatie 

Lees meer over de Patiëntenraad