Visie op kwaliteit

OLVG hecht veel waarde aan zorg van hoge kwaliteit en is steeds bezig met hoe het nog beter kan.

Daarom: 

 • meten we ziekenhuisbreed continu op alle essentiële gebieden de kwaliteit van zorg.
 • analyseren we klachten, incidenten, claims, complicaties, infecties, calamiteiten, en sterfgevallen om de aard, ernst en frequentie van potentiële schade inzichtelijk te krijgen.
 • sturen we op het borgen van kwaliteit van zorg door middel van instrumenten en projecten die in de lijn worden uitgezet.
 • krijgen afdelingen en maatschappen feedback op basis van metingen en analyses.
 • verantwoorden we de geleverde kwaliteit van zorg aan onze patiënten, de inspectie, accrediteurs en verzekeraars.

Samen - Aantoonbaar - Verbeteren

Kwaliteitsverbeteringen kunnen immers alleen samen worden gerealiseerd: samen met patiënten, samen met huisartsen en verwijzers, en samen met de collega’s in ons ziekenhuis. Kwaliteit moet ook aantoonbaar zijn door te meten en te vergelijken met andere ziekenhuizen en zorgaanbieders. En kwaliteit willen we continu verbeteren om zo het resultaat voor patiënten steeds beter te laten zijn.

Samen

 • Met de patiënt en zijn naasten. Om tot een oprecht partnerschap tussen patiënt en zorgprofessional te komen, zetten we in op het versterken van de betrokkenheid van de patiënt (en naasten) bij de eigen zorgverlening.
 • Met elkaar binnen het ziekenhuis: multidisciplinair en aandoeningsgericht.
 • Met collega-ziekenhuizen. Onder andere binnen Santeon, het samenwerkingsverband van 7 topklinische ziekenhuizen.
 • Met onze zorgpartners. Voor een patiënt is de zorg die binnen het ziekenhuis wordt geleverd, vaak slechts een deel van alle zorg die hij of zij nodig heeft. Daarom werken we continu aan verdere verbetering van onze goede samenwerking met huisartsen, thuiszorg en andere zorgverleners rond onze patiënten.

Aantoonbaar

 • Meten, zichtbaar maken en vergelijken van uitkomsten die ertoe doen voor de patiënt.
 • Hierbij wil OLVG niet alleen voldoen aan de minimumeisen van de IGZ of andere organisaties, maar inzetten op indicatoren die inzicht geven in het resultaat dat de patiënt ervaart van zijn of haar behandeling.

Verbeteren

 • OLVG wil het beste verbeterziekenhuis zijn, waar elke medewerker elke dag stil staat bij de vraag hoe het werk net een beetje beter kan voor de patiënt.
 • Onze ambitie is het creëren van een gezamenlijke verbetercyclus dichtbij de werkvloer waarin op gestructureerde wijze continu aan verbetering wordt gewerkt. De focus ligt hierbij op wat voor de patiënt belangrijk is.