home

Visie op kwaliteit

OLVG hecht veel waarde aan zorg van hoge kwaliteit en is steeds bezig met hoe het nog beter kan.

Daarom: 

  • meten we ziekenhuisbreed continu op alle essentiële gebieden de kwaliteit van zorg.
  • analyseren we klachten, incidenten, claims, complicaties, infecties, calamiteiten, en sterfgevallen om de aard, ernst en frequentie van potentiële schade inzichtelijk te krijgen.
  • sturen we op het borgen van kwaliteit van zorg door middel van instrumenten en projecten die in de lijn worden uitgezet.
  • krijgen afdelingen en maatschappen feedback op basis van metingen en analyses.
  • verantwoorden we de geleverde kwaliteit van zorg aan onze patiënten, de inspectie, accrediteurs en verzekeraars.