Duurzaamheid

Als stadsziekenhuis in Amsterdam wil OLVG een sleutelrol vervullen in de zorg en gezondheid van iedereen in onze stedelijke omgeving. Daarom verbeteren wij onszelf ook voortdurend. Onze slogan is: voor een beter leven in een gezonder Amsterdam. OLVG voelt zich verantwoordelijk om op een duurzame manier haar bijdrage te leveren aan de gezondheid in de regio.

Een duurzame ontwikkeling sluit aan op de behoeften van het heden zonder dat het de voorzieningen voor huidige en toekomstige generaties in gevaar brengt (VN-commissie Brundtland 1987). De relatie met de zorg is snel gelegd: gezondheid gaat over goed leven en duurzaamheid gaat over een leefbare omgeving voor ons en toekomstige generaties.

Bij duurzame ontwikkeling gaat het om een balans tussen de drie P’s: People, Planet, Profit.

 • people: het maatschappelijk welzijn
 • planet: de natuurlijke omgeving
 • profit: de sociaal-economische ontwikkeling

People

Sterk in je werk

OLVG besteedt aandacht aan het gezond, vitaal en gemotiveerd houden van zijn medewerkers. Medewerkers die zich goed voelen, halen tenslotte het beste uit zichzelf. Hiervoor is het model ‘Sterk in je werk’ ontwikkeld waarmee de medewerker zelf aan de slag kan. 

Top Employer

OLVG is als Top Employer erkend door het onafhankelijke onderzoeksbureau Top Employers Institute. Zij erkennen wereldwijd toonaangevende werkgevers. Top Employers Institute geeft het keurmerk aan organisaties met een uitstekend personeelsbeleid. Het biedt (toekomstige) medewerkers de garantie dat zij kiezen voor een organisatie gericht op een optimale ontwikkeling van medewerkers en het bieden van een prettige werkomgeving. 

Keurmerken en accreditaties

OLVG heeft diverse keurmerken en accreditaties ontvangen van patiëntenorganisaties, beroepsverenigingen en verzekeraars. Meer informatie

Stichting Ushamwari

Een aantal artsen van OLVG is sinds 2012 betrokken bij 3 ziekenhuizen in Zimbabwe. Om hun Zimbabwaanse collega’s te ondersteunen hebben zij in 2012 de Stichting Ushamwari OLVG-Zimbabwe opgericht. Meer informatie

Planet

Kernteam Duurzaamheid

OLVG heeft een Kernteam Duurzaamheid dat zich vooral bezighoudt met het voorbereiden van het milieubeleid en het controleren van de uitvoering en voortgang daarvan.

Duurzaamheidsagenda 2018-2022

De Duurzaamheidsagenda heeft 4 thema’s: energie, schone en gezonde lucht, circulair en continuïteit en transparantie.

duurzaamheidsagenda_2018-2022.pdf

infographic duurzaamheidsagenda

Pictogram energie

Energie

Sinds 2009 draait OLVG voor 100% op groene stroom. Hierdoor is de CO2-uitstoot met 40% verminderd. Vanaf 2017 wordt de groene stroom opgewekt door 10% Hollandse wind en 90% Europese wind. 
De laatste jaren heeft OLVG alle lampen vervangen voor LED verlichting. Bijna alle luchtbehandelingskasten zijn uitgerust met warmteterugwinning. Op locatie West zijn verschillende dakdelen voorzien van groene daken.

Pictogram schone en gezonde luchtSchone en gezonde lucht

Luchtverontreiniging leidt tot verhoogde gezondheidsrisico’s, met name voor de luchtwegen en het hart- en vaatstelsel.

OLVG neemt zijn verantwoordelijkheid op dit gebied en heeft een reiskostenregeling waarmee we het gebruik van fiets en openbaar vervoer stimuleren. Onze kilometervergoeding van de reiskosten woon-werkverkeer is hoger dan de kilometervergoeding voor de auto.

OLVG stimuleert het gebruik van de fiets als vervoermiddel. Op beide locaties staan zes elektrische fietsen van E-bike to go, waarvan medewerkers gratis gebruik kunnen maken.

OLVG gelooft dat het zoveel mogelijk rookvrij maken van Nederland een enorme bijdrage levert aan de volksgezondheid. Daarom voegen we de daad bij het woord: vanaf 1 juli 2019 zijn alle locaties van OLVG volledig rookvrij.

Pictogram circulaire economieCirculair

Afval

In OLVG wordt jaarlijks ongeveer 1,5 miljoen kilo afval geproduceerd. Deze afvalberg is een kostenpost voor het ziekenhuis en een belasting voor het milieu. OLVG spant zich dan ook in om de hoeveelheid afval te reduceren en het afval waar mogelijk te scheiden.

 • We zamelen onder andere papier, karton, glas én plastic gescheiden in.
 • De toners en cartridges worden op locatie Oost ingezameld voor de CliniClowns en op locatie West voor Stichting AAP.
 • In de Lichtstraat van OLVG staat een inzamelbox voor mobiele telefoons. Hiervan gaat de opbrengst naar de CliniClowns.
 • Alle printers in het ziekenhuis zijn op dubbelzijdig printen ingesteld en de patiëntendossiers zijn gedigitaliseerd.
 • Het meubilair van OLVG wordt hergebruikt.
 • Op de Endoscopische Behandel Afdeling (EBA) wordt het roestvrij stalen disposable instrumentarium na gebruik gereinigd en afgevoerd als oud ijzer voor recycling.

Textiel

In 2018 is de oude dienstkleding van het vroegere Onze Lieve Vrouwe Gasthuis en het Sint Lucas Andreas ziekenhuis vervangen voor nieuwe dienstkleding. Deze dienstkleding heeft het Ökotex-100-keurmerk. Ökotex Standard 100 is een test- en certificeringssysteem voor textiel. De standaard richt zich op het beperken van het gebruik van schadelijke stoffen in relatie tot de gezondheid van de eindgebruiker. Hoewel het label gericht is op gezondheidsaspecten van het textielproduct, hebben de richtlijnen voor het gebruik van schadelijke stoffen ook raakvlakken met de ecologische dimensie van duurzaamheid. De dienstkleding heeft een afneembare patch waar het logo op is geborduurd. De keuze voor een patch is niet zonder reden. Door te kiezen voor een verwijderbaar logo kan de kleding hergebruikt worden door ziekenhuizen in derdewereldlanden. 

De oude dienstkleding is door een bedrijf uit Amsterdam Noord verwerkt tot een eigentijdse meubellijn. Deze meubels worden weer in ons ziekenhuis gebruikt, onder andere in het personeelsrestaurant van locatie West.

Voeding

In zowel de bezoekersrestaurants als de personeelsrestaurants en de Espressobar op locatie Oost zijn duurzame producten verkrijgbaar.

Pictogram continuïteit en transparantie

Continuïteit en transparantie

Milieuthermometer

Beide hoofdlocaties van OLVG voldoen aan het gouden niveau van de Milieuthermometer.

De Milieuthermometer Zorg is een praktisch milieuzorgsysteem op maat voor intramurale zorginstellingen. Deze bestaat uit een set van criteria om aan een duurzame bedrijfsvoering te voldoen op grond waarvan een ziekenhuis, GGZ, verpleeghuis of zorginstelling een bronzen, zilveren of gouden certificaat kan halen. Het gouden certificaat staat gelijk met Milieukeur.

Milieuverslagen 

duurzaamheid jaarverslag 2020

duurzaamheid jaarverslag 2019

duurzaamheid jaarverslag 2018

milieujaarverslag_2017

milieujaarverslag_2016

Profit

Energie

Het energieverbruik van OLVG zorgt voor ongeveer 50-75% van de totale milieubelasting binnen OLVG. Dit is vergelijkbaar met andere ziekenhuizen in het land. Vooral de warmtevoorziening én het elektriciteitsverbruik (onder andere verlichting, koeling, ICT en medische apparatuur) zijn hiervoor verantwoordelijk. Energiebesparing is dan ook één van de hoofddoelen van OLVG op het gebied van duurzaamheid.

 • Bijna overal gebruiken we led-verlichting.
 • Bijna alle luchtbehandelingskasten (voor de klimaatbeheersing van het ziekenhuis) zijn voorzien van warmteterugwinning.
 • Bij renovatie en nieuwbouw worden voor de verlichting bewegingssensoren geplaatst.

Schoonmaak

In OLVG wordt het schoonmaakonderhoud uitgevoerd door externe bedrijven. Om de kwaliteit van het schoonmaakonderhoud enerzijds, en de arbeidsomstandigheden van de schoonmaakmedewerkers anderzijds te verbeteren, wordt schoongemaakt volgens de microvezelmethode. De voordelen van deze methode zijn onder andere:

 • minder fysieke belasting: niet wringen, geen zware emmers dragen
 • minder huidproblemen: beperkt gebruik reinigingsmiddelen
 • minder risico op een uitbraak van micro-organismen: de microvezelmethode reinigt beter
 • besparing op water
 • besparing op reinigingsmiddelen
 • besparing van de vervuilingsgraad van het afvalwater