home

Vervolgopleiding tot hematologieverpleegkundige

Werk je op een interne oncologieafdeling en wil je je verder verdiepen in de hematologie? In deze vervolgopleiding leer je alles over diagnostiek, behandelingen, complicaties en prognoses van veel voorkomende hemato-(onco)logische aandoeningen.

Hematologische ziekten zijn vaak ernstig en vereisen een intensieve behandeling met chemotherapie, radiotherapie en immunosuppressieve medicatie. Dit kan leiden tot complexe/risicovolle situaties waarvoor snel handelen noodzakelijk is. De vervolgopleiding Hematologie biedt je de verdieping die je hiervoor nodig hebt. Er is een korte variant (als vervolg op de basiscursus oncologie) en een lange variant (als vervolg op de vervolgopleiding tot oncologieverpleegkundige). Tijdens de opleiding doe je praktijkervaring op op je eigen afdeling. Lees meer over:

Opleidingsprogramma

De opleiding start twee keer per jaar, in maart en september, en kent verschillende varianten qua theorie en praktijk:

  1. De theorie als bijscholing
  2. De theorie als bijscholing + toetsing
  3. De theorie als bijscholing + toetsing + praktijkdeel op de eigen afdeling
  4. Combinatie basiscursus oncologie (9 lesdagen binnen verpleegkundige vervolgopleiding Oncologieverpleegkundige)  en scholing hematologie. Kies je voor deze combinatie dan begin je met de basiscursus in april of november en vervolg je de scholing hematologie in september of maart.
  5. De scholing als differentiatie gedurende je opleiding tot Oncologieverpleegkundige bij de Amstel Academie.

In overleg met je leidinggevende en opleider kijken we welke variant het beste bij jou past, met of zonder stage. Als er stage wordt gelopen, gebeurt dat in het AMC. Deze externe stage duurt een maand. Het theoriegedeelte wordt verzorgd door het opleidingsinstituut Amstel Academie.

Opleidingsgegevens

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de vervolgopleiding Hematologie ben je BIG-geregistreerd als verpleegkundige en heb je minimaal de basiscursus oncologie voor verpleegkundigen gevolgd. Een afgeronde opleiding tot oncologieverpleegkundige is een pre, maar niet verplicht. Wel moet je geregeld zorg verlenen aan patiënten met hemo/oncologische aandoeningen.  

Opleidingsduur en lesdagen

Als bijscholing bestaat de cursus uit 8 lesdagen verspreid over 4 maanden (exclusief toetsing).

Als vervolgopleiding duurt de opleiding 13 maanden.

De opleiding start in maart en september.

Solliciteren

Er vindt een sollicitatiegesprek plaats met de leiding en de opleider van de interne oncologieafdeling. Vooraf moet je een motivatiebrief met CV aanleveren. Abonneer je op OLVG vacaturemail en word automatisch op de hoogte gebracht van de start van de selectieronde.

Kosten en salaris

Het ziekenhuis betaalt de opleiding, inclusief de bijbehorende literatuur. Wel moet dan aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan.*

Het salaris is conform CAO ziekenhuizen.

Accreditatie

Deze opleiding én de losse componenten van de opleiding zijn geaccrediteerd bij het kwaliteitsregister V&V. Na afronding van de scholing/opleiding worden de punten toegekend.

*Voorwaarden: In principe vergoedt OLVG de kosten van de opleiding die aan het opleidingsinstituut moeten worden betaald. In sommige gevallen is de terugbetalingsregeling van toepassing. Dit is het geval wanneer de leer/arbeidsovereenkomst op verzoek van de werknemer, of door de werknemer veroorzaakte verwijtbare redenen, gedurende de opleiding wordt beëindigd.

Meer weten?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Mevr. E.J.D. Beelen, klinisch verpleegkundig opleider
T: 020 599 27 93
E: e.j.d.beelen@olvg.nl

Of kijk op de website van de Amstel Academie