Opleiding tot kinderverpleegkundige

Wil jij je specialiseren in de verpleegkundige zorg voor jonge patiënten met aangeboren, verworven, acute- of chronische aandoeningen? De vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige biedt je hiervoor alle kennis en vaardigheden.

Als kinderverpleegkundige krijg je te maken met pasgeborenen, peuters, kleuters, schoolkinderen en tieners. Tijdens de opleiding leer je hoe je je zorg op al deze ontwikkelingsfasen kunt afstemmen. Je werkt in een team met (kinder)artsen, psychologen, pedagogisch medewerkers en afdelingsassistenten. De verzorging en begeleiding van een kind gaat in nauw overleg met zijn/haar ouders/verzorgers.

Als je de opleiding hebt afgerond, kun je geheel zelfstandig op deskundige wijze zorg verlenen aan zieke kinderen van 0-18 jaar.

Opleidingsprogramma

Afhankelijk van je ervaring en je dienstverband duurt de opleiding 13 tot 16 maanden. Dit is afhankelijk van je dienstverband en/of je ervaring. De opleiding start twee keer per jaar, in maart en september, en heeft een theorie- en een praktijkgedeelte.

Theorie

Het theoretische gedeelte bestaat uit 38 lesdagen verdeeld over tien weken. Er komen verpleegkundige, beroepsondersteunende en (para)medische vakken aan bod rondom de volgende thema’s:

  • Klinisch redeneren
  • Zuigeling
  • Peuter
  • Kleuter
  • Schoolkind
  • Tiener
  • Palliatieve zorg

Het opleidingscentrum Amstel Academie verzorgt het theoretische gedeelte.

Praktijk

Het praktijkgedeelte vindt plaats op de Kinderafdeling en de afdeling Neonatologie van OLVG. Daarnaast loop je 48 uur stage in de extramurale gezondheidszorg, gericht op jeugd en kinderen. Dit zijn enkele korte stages bij bijvoorbeeld de kinderthuiszorg, een medisch kinderdagverblijf, Diaboss of een kinderhospice.

Een opdracht op het gebied van kwaliteitsbevordering op de afdeling, maakt onderdeel uit van de opleiding en moet met een voldoende worden afgerond.

Opleidingsgegevens

Toelatingseisen Om toegelaten te worden tot de opleiding tot kinderverpleegkundige ben je gediplomeerd verpleegkundige, bij voorkeur HBO-V. Om met de opleiding te kunnen beginnen, moet je beschikken over een aantal startcompetenties. Deze kun je opdoen tijdens een voorwerktraject. In overleg met een begeleider wordt jouw voorwerktraject bepaald. Zodra je je startcompetenties hebt behaald, wordt een startdatum van de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige vastgesteld
Opleidingsduur en lesdagen De opleiding start twee keer per jaar; in maart en september.
De opleiding duurt 13 tot 16 maanden. Dit is afhankelijk van je ervaring en je dienstverband. Er zijn 35-38 lesdagen van 7 lesuren verdeeld over 8 lesblokken. Je kunt gedurende de opleiding werken in een dienstverband van 32, 34 of 36 uur. Gedurende de hele opleiding ben je in dienst bij OLVG.

Solliciteren

Ga naar werkenbijolvg om te kijken of de vacature open staat. Is dit niet het geval, maar wil je wel op de hoogte blijven? Abonneer je dan op OLVG vacaturemail

Voor vragen kun je contact opnemen met OLVG Recruitment,
T 020  599 37 94.

Kosten en salaris

Het ziekenhuis betaalt de opleiding, inclusief de bijbehorende literatuur. Wel moet dan aan de gestelde voorwaarden worden voldaan.*
Het salaris is conform CAO ziekenhuizen.

Accreditatie De opleiding is gecertificeerd door het College  Zorgopleidingen (CZO). Als je de examenonderdelen van de opleiding succesvol afrondt, ontvang je een CZO-diploma.

* In principe vergoedt OLVG de kosten van de opleiding. In sommige gevallen is de terugbetalingsregeling van toepassing. Dit is het geval wanneer de leer/arbeidsovereenkomst op verzoek van de werknemer, of door de werknemer veroorzaakte verwijtbare redenen, gedurende de opleiding, of binnen twee jaar na diplomering, wordt beëindigd. 

Meer weten?


Mevr. R.B.F. Ludema, adviseur Verpleegkundig en Medisch Ondersteunende Opleidingen
T: 020 510 83 11 
E: r.ludema@olvg.nl

Of kijk voor meer informatie op de website van de Amstel Academie.