home

Opleiding tot deskundige infectiepreventie

Ben jij geïnteresseerd om ziekenhuisinfecties bij patiënten en medewerkers te voorkomen? Dan is de opleiding tot deskundige infectiepreventie misschien wat voor jou. Tijdens de opleiding verwerf je kennis en vaardigheden en ontwikkel je competenties waarmee je het infectiepreventiebeleid op deskundige wijze kunt uitvoeren.

Als deskundige infectiepreventie ondersteun je de organisatie op het gebied van infectiepreventie. Je ontwikkelt, implementeert en evalueert het infectiepreventiebeleid. Daarnaast begeleid en bewaak je de uitvoering daarvan. Je signaleert, rapporteert en voorkomt infectierisico’s en registreert, analyseert en rapporteert (ziekenhuis)infecties. Bij outbreaks bied je ondersteuning en begeleiding. Ook voer je epidemiologisch onderzoek uit.

Vakinhoudelijk werk je samen met collega-deskundigen infectiepreventie en de arts-microbioloog. Je neemt deel aan werkgroepen, commissies en projecten en geeft scholing, adviezen en voorlichting aan diverse disciplines binnen ons ziekenhuis en aan externe instellingen. Het is dus duidelijk dat je als deskundige infectiepreventie een breed kennisveld nodig hebt en beschikt over competenties in (gedrags)verandermanagement, communicatie, onderwijskunde, organisatie- en crisismanagement. Daar hoort ook multidisciplinair samenwerken bij om de veiligheid en kwaliteit van zorg van de patiënt bevorderen. Lees meer over:

Opleidingsprogramma

De opleiding duurt 18 tot 24 maanden en omvat een theorie- en een praktijkgedeelte.

Theorie

Je kunt het theoriegedeelte volgen bij het Wenckebach Instituut UMC Groningen of de UMC Utrecht Academie. In Utrecht duurt de opleiding 18 maanden en in Groningen 24 maanden.

De opleiding is competentiegericht. Het leerplan bevat, naast kennis en vaardigheden, aandacht voor de beroepshouding. Deze drie aspecten worden geïntegreerd aangeboden in de verschillende modules. In totaal bestaat het theoriegedeelte uit zes modules.

Praktijk

Dat wat je in de theorie leert, pas je gelijk in de praktijk toe. Je doorloopt de modules op beide locaties van OLVG. De stages worden op verschillende verpleeg-/specialistische afdeling gedaan. Daarnaast is een externe stage van een maand in een CZO-geaccrediteerd ziekenhuis verplicht.

Opleidingsgegevens

Toelatingseisen De opleiding tot Deskundige Infectiepreventie is een post-HBO opleiding. Om toegelaten te worden heb je dan ook een diploma HBO of HBO bachelor in de gezondheidszorg nodig. Daarnaast ben je in het bezit van een arbeidsovereenkomst van minimaal 24 uur per week op een afdeling infectiepreventie gedurende de gehele opleiding.
Opleidingsduur De opleiding duurt 18 maanden (UMC Utrecht Academie) of 24 maanden (Wenckebach Instituut UMC Groningen) bij een dienstverband van minimaal 24 uur.
Lesdagen De opleiding start in maart en/of september (op iedere locatie van OLVG één keer). Er zijn twee tot drie aaneengesloten theoriedagen per maand. De lesdagen vallen binnen werktijd.

Kosten

Het ziekenhuis betaalt de opleiding, inclusief de bijbehorende literatuur. Wel moet dan aan de gestelde voorwaarden* worden voldaan.

Salaris Conform CAO ziekenhuizen
Beschikbaarheid Op dit moment bieden wij geen opleidingsplekken. Wil je op de hoogte worden gebracht van de eerstvolgende wervingsronde? Abonneer je op de OLVG-vacaturemail en word zo automatisch op de hoogte gebracht van de start van de selectieronde.
Erkenning opleiding De opleiding is CZO-erkend.

*Voorwaarden: In principe vergoedt OLVG de kosten van de opleiding. In sommige gevallen is de terugbetalingsregeling van toepassing. Dit is het geval wanneer de leer/arbeidsovereenkomst op verzoek van de werknemer, of door de werknemer veroorzaakte verwijtbare redenen, gedurende de opleiding, of binnen twee jaar na diplomering, wordt beëindigd.

Meer weten?

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met:

mevr. C. Doelitzsch, hoofd Infectiepreventie
T: 020 599 39 00
E: c.e.doelitzsch@olvg.nl