home

Opleiding Medische Beeldvorming en Radiotherapeutische Techniek duaal

Wil je weten hoe je met geluidsgolven weefselstructuren kunt herkennen? Waarom je met radioactieve stoffen de werking van organen kunt onderzoeken? Wat je allemaal kunt zien op een röntgenfoto? En waarom kanker met straling behandeld kan worden? Dan is de bacheloropleiding Medische Beeldvorming en Radiotherapeutische Techniek iets voor jou. 

In de opleiding Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT) staan techniek, gezondheidszorg en mensen centraal. Je leert bijvoorbeeld hoe je een röntgenfoto van een gebroken been maakt of een bestralingsplan voor de behandeling van een patiënt met kanker. Ook de berekening rond een te hard werkende schildklier en een echografie van bloedvaten in de buik komen aan bod. Verder leer je hoe je een patiëntonderzoek kunt uitvoeren met behulp van een CT-scan of een MRI-scan. Omgang met patiënten en de werking van de verschillende apparaten en onderzoekstechnieken zijn belangrijke aspecten die tijdens deze duale hbo-opleiding aan bod komen.

Je wordt in OLVG aangenomen voor de afdeling radiodiagnostiek en specialiseert je tijdens de opleiding op dit terrein. Na afronding van de opleiding kun je echter ook aan de slag de afdelingen nucleaire geneeskunde en radiotherapie. Lees meer over:

Opleidingsprogramma

Tijdens deze vierjarige opleiding combineer je werken en leren. Het theoretisch gedeelte volg je aan de hogeschool Inholland.

Eerste jaar

In dit studiejaar maak je kennis met het werkveld. In het MBRT-skillslab oefen je met apparatuur die ook in het ziekenhuis staat. Dit doe je aan de hand van praktijkcasuïstiek. Na twaalf weken ga je werken op de afdeling waar je bent aangenomen. Je combineert dit met lesweken op de hogeschool. De meeste tijd werk je op de afdeling. Daarnaast doe je twee korte stages op de afdelingen radiodiagnostiek en nucleaire geneeskunde.

Tweede jaar

Dit jaar staat in het teken van verbreding en verdieping van de theorie en de praktische vaardigheden uit het eerste jaar. Complexere onderzoeken en patiëntengroepen staan centraal, zowel bij de opleiding als op de afdeling. Je werkt verder aan de ontwikkeling van je competenties. Aan het einde van het tweede jaar kijk je zelf, samen met de praktijkbegeleider en het MBRT-docententeam, of je voldoende bekwaam bent om in het derde jaar stage te lopen op een andere afdeling binnen het MBRT-werkveld.

Derde jaar

In dit studiejaar werk je op een hoger niveau verder aan je competenties. Dit doe je niet alleen op je eigen afdeling, je loopt ook een stage van minimaal zes weken op de afdeling nucleaire geneeskunde van OLVG.

Vierde jaar

In dit afsluitende jaar combineer je werken op de afdeling met het werken aan je verbreding en/of verdieping binnen de keuzeprogramma's. Je kunt je bijvoorbeeld verdiepen in specifieke onderzoeks- of behandeltechnieken op de afdeling. Het kan ook zijn dat je je wilt verbreden in bijvoorbeeld een andere MBRT-techniek dan waar je mee te maken hebt op de afdeling waar je werkzaam bent. Het keuzeprogramma volg je dan voor een deel op de hogeschool. Dit zorgt ervoor dat iedere student MBRT zijn eigen accent kan leggen. Je overlegt over jouw keuze met je praktijkbegeleider en je studieloopbaanbegeleider.

Aan het eind van je opleiding laat je in je afstudeerproject zien welke kennis, vaardigheden en inzichten je tijdens de studie hebt verworven.

Opleidingsgegevens

Toelatingseisen Om toegelaten te worden tot de opleiding heb je minimaal een havo-diploma met de vakken wiskunde en natuurkunde.
Opleidingsduur en lesdagen De opleiding duurt 4 jaar en start in september. Je combineert werken en leren. De gemiddelde studiebelasting per week is 40 uur, waarvan je 32 uur op de afdeling werkt. De overige 8 uur bestaat uit zelfstudie. Tijdens lesweken ben je 25 uur op de hogeschool en doe je 15 uur zelfstudie.
Solliciteren Eén keer in de twee jaar heeft OLVG één opleidingsplek voor de afdeling radiodiagnostiek. Abonneer je op OLVG vacaturemail en word automatisch op de hoogte gebracht van de start van de selectieronde.
Kosten en salaris Het ziekenhuis betaalt de opleiding, inclusief de bijbehorende literatuur. Wel moet dan aan de gestelde voorwaarden* worden voldaan.
Diploma Na afronding van de opleiding ontvang je de titel Bachelor of Science MBRT en het diploma stralingsdeskundigheid niveau 4.

 

*Voorwaarden: In principe vergoedt OLVG de kosten van de opleiding. In sommige gevallen is de terugbetalingsregeling van toepassing. Dit is het geval wanneer de leer/arbeidsovereenkomst op verzoek van de werknemer, of door de werknemer veroorzaakte verwijtbare redenen, gedurende de opleiding, of binnen twee jaar na diplomering, wordt beëindigd.

Meer weten?

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met:

mevr. K. Weerdenburg, praktijkbegeleider Radiologie
T: 020 510 82 03
E: k.rosenkrantz@olvg.nl

Of kijk op de website van Inholland