home

Medische vervolgopleiding Maag-, Darm-, Leverziekten

Als maag-, darm- leverarts ben je specialist op het gebied van ziekten van het maagdarmkanaal, de lever, de galwegen en de alvleesklier.

Maag-, Darm-, en Leverziekten is een zeer dynamisch en afwisselend specialisme. Je leert een patiënt vanuit een ‘internistisch perspectief’ benaderen en hebt daarbij de mogelijkheid om endoscopisch te diagnosticeren en behandelen. Omdat je vaak letterlijk het ziektebeeld kunt zien, zie je snel het resultaat van je behandeling.
Op de polikliniek zie je met name patiënten met chronische of recidiverende aandoeningen zoals inflammatory bowel disease, leveraandoeningen, defecatieproblemen, reflux- en functionele darmklachten maar ook - in toenemende mate - oncologische problematiek. Verder verricht je coloscopieën en gastroscopieën.

De diversiteit binnen het specialisme maakt dat je een breed scala aan theoretische en praktische vaardigheden moet bezitten. Je wordt opgeleid tot echte teamspeler in de bijna altijd multidisciplinaire samenwerking met Heelkunde, Radiologie, Pathologie en Oncologie. Daarbij ontwikkel je snel de nodige organisatie- en communicatievaardigheden.

Meer over het vakgebied

Je gaat de MDL-opleiding doen in een van de grootste perifere ziekenhuizen van Nederland. OLVG heeft een groot aantal poliklinische contacten en klinische opnames. De patiëntenpopulatie is multicultureel.

De opleidingsgroep MDL heeft een gedeelde visie op opleiden. Als AIOS wordt je opgeleid tot bevlogen professional die het beoefenen van de state of art geneeskunde combineert met professionaliteit, life-long-learning en goed communiceren. De opleidingsgroep stimuleert je ontwikkeling en ondersteunt je in je opleidingsdoelen. Eigen initiatief en verantwoordelijkheid in je opleidingsproces is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Locatie West

De afdeling MDL op OLVG, locatie West heeft 15 klinische bedden, waar elk jaar circa 625 patiënten worden opgenomen. Op de polikliniek worden elk jaar 4.500-5.000 nieuwe patiënten gezien. Er is een IBD-poli met een IBD-verpleegkundige en een hepatitispoli met een gespecialiseerde verpleegkundige. Op de endoscopie-afdeling worden jaarlijks circa 2.444 gastroscopieën en 2.400 coloscopieën verricht. Er is een speciaal Barrett endoscopieprogramma en per jaar worden 117 ERCP’s gedaan. Tot slot worden er jaarlijks circa 50 manometrieën en 50 24-uurs-pH-metingen gedaan.

Locatie Oost

De afdeling MDL op OLVG, locatie Oost heeft 19-22 klinische bedden, waar elk jaar ongeveer 1.000 patiënten worden opgenomen. Op de polikliniek zien we jaarlijks 6.700 nieuwe patiënten. Er is een IBD-poli met een IBD-verpleegkundigen en een hepatitispoli. In het behandelcentrum worden jaarlijks 2.465 gastroscopieën en 3.423 coloscopieën gedaan. Verder worden per jaar 233 ERCP’s gedaan, 400 endo-echoscopische procedures, 65-70 VCE-onderzoeken, 50 manomatrieën en 50 pH-metingen.

Opleidingsprogramma

OLVG verzorgt samen met de OOR VUmc en de OOR AMC de opleiding tot MDL-arts. Als aios ben je voor een deel van je opleiding werkzaam op beide locaties van OLVG.
Je start je opleiding met 1,5 jaar vooropleiding Interne Geneeskunde, gevolgd door 4.5 jaar MDL. Tijdens je vooropleiding leer je internistisch te denken en te handelen. Je doet ervaring op met het werken in de kliniek en op de Intensive Care.

De opleiding binnen OOR VUmc voor de MDL gaat uit van 1,5 à 2 jaar MDL in een perifeer opleidingscentrum en 2 à 2,5 jaar in het VUmc  Dit geldt ook voor de opleiding binnen de OOR AMC, maar hier kunnen aios ook volledig in het AMC worden opgeleid.

Opleidingsgroep

Opleider

Plaatsvervangend opleider

Leden opleidingsgroep 

OLVG. locatie West:
dr. P.C.F. Stokkers, IBD

OLVG, locatie Oost:
dr. L.C. Baak

 

 • drs. M. Cazamier, dunne darmdiagnostiek, oncologie/BVO/ grote poliepen
 • drs. M.L. van Ierland-van Leeuwen, ERCP, dunne darmdiagnostiek (VCE), voeding
 • drs. J.M. Jansen, IBD, interventies (ERCP, EUS)
 • dr. S.D. Kuiken, hepatologie, ERCP, EUS
 • dr. A.U.G van Lent, IBD, immunotherapie, EUS
 • dr. J.J.M. van Meyel, onderwijs
 • drs. S.T. Rietdijk, IBD, hepatologie
 • drs. P. Scholten, Barrett, motiliteit
 • drs. A. van der Sluys Veer, IBD, hepatologie
 • dr. F.O. The, interventie (EUS, ERCP), oncologie
 • drs. C.A. Wientjes, oncologie, ERCP